BiH

Vijeće ministara usvojilo budžet BiH, povećane plaće zaposlenim u državnim institucijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u nastavku 5. sjednice usvojilo Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2023. – 2025. i utvrdilo Nacrt zakona o budžetu za ovu godinu u iznosu od 1.315.400.000 KM.

FOTO: TWITTER / BORJANA KRIŠTO
FOTO: TWITTER / BORJANA KRIŠTO

Objavljeno je to na službenom twiter nalogu Vijeća ministara BiH.

“Ovim prijedlogom isti su rashodi pokriveni, prioritetno podržavamo nastavak reformi u vezi sa ispunjavanem uvjete za EU, budžet je prilagođen korisnicima kao što je Ministarstvo odbrene. Određeni dio sredstava se usmjeravaju na kapitalne projekte budžetskih korisnika”, rekla je Borjana Krišto.

Potvrdila je da se budžetom predviđa i povećanje plaća uposlenicima u institucijama BiH.

“Dakle povećanje osnovice na 600 KM za narednih 9 mjeseci i povećanje regresa.

I s tim u vezi, donijeli smo potrebne odluke”, rekla je Krišto.

Dalje je navela kako su svi u Vijeću ministara BiH istakli zadovoljstvo što je je budžet usvojen

“Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo finansija da ovaj dokument uputi Predsjedništvu BiH koji je onda predlagatelj Parlamentu BiH.

Prethodno je jednoglasno usvojen Dokument okvirnog proračuna institucija (DOP) Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023. – 2025. godine, usuglašen s Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za ovo razdoblje, koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo početkom prošle sedmice.

Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u okviru proračuna za 2023. godinu iznose 1.315.400.000,00 KM, što je povećanje za 241,8 milijuna KM u odnosu na proračun institucija BiH za 2022. godinu.

Prihodi od neizravnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 milijuna KM ili 18 % u odnosu na proračun za 2022. godinu. Ostali izvori financiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za financiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000,00 KM i veći su za 23 % u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na proračun iz prethodne godine. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u proračunu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu, navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.

Nacrtom proračuna za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Europsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva obrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova suradnje s NATO-om. Istodobno se proračunska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata proračunskih korisnika, kao i za poboljšanje socijalnog i materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH.