Sarajevo

Usvojen zaključak o hitnom poduzimanju aktivnosti na rješavanju problema u ulici Bakarevića

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održalo je danas 29.redovnu sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojen zaključak o hitnom poduzimanju aktivnosti na rješavanju problema kanalizacione mreže u ulici Bakarevića, kao i sanacije urušenog propusta u trupu magistralne ceste.

FOTO: OPĆINA STARI GRAD
FOTO: OPĆINA STARI GRAD

U ime građana ulice Bakarevića sjednici je prisustvovala Širaza Brka koja je dostavila inicijativu za rješavanje problema u ulici Bakarevića potpisanu od strane 132 stanovnika ove i okolnih ulica. Usljed većih padavina ova ulica biva poplavljena, a nakon povlačenja voda za sobom ostavlja mulj i fekalije.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Seid Škaljić detaljnije je vijećnike upoznao sa ovim problemom kazavši da su nadležne službe bile na terenu i izvijestile ga o stanju. Osnovni problem je urušeni cestovni propust koji se nalazi u trupu magistralne saobraćajnice koja je u nadležnosti JP Ceste Federacije BiH.

Služba za investicije i komunalne poslove me informisala da su više puta bili na terenu. Provjerili su tunel koji prolazi ispod tranzita, a gdje je uzrok svih ovih problema. Tunel se nekih 20-ak metara od ulaza urušio i to zaista predstavlja opasnost i uzrokuje plavljenje ulica. U slučaju daljnjeg obrušavanja može doći do njegovog zatrpavanja, te postoji velika opasnost da će poplaviti tranzit, te aktivirati kompletno klizište sa gornje strane. Potok koji ide kroz tunel je otvoren, nije ucijevljen i može izazvati velike probleme, ako se ne otkloni kvar u tunelu – pojasnio je predsjedavajući Škaljić.

Istakao je da je dodatni problem na dijelu ulice gdje dolazi do plavljenja to što je došlo do pomijeranja cijevi, te je počelo plaviti i iz drugih šahtova, te da je KJKP “Vodovod i kanalizacija” već poduzeo aktivnosti na rasterećenju tih cijevi i postavljanju jednog dodatnog šahta.

S ciljem rješavanja ovog gorućeg problema za stanovnike ulice Bakarevića, ali i okolnih ulica, Općinsko vijeće je donijelo zaključak kojim traži od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, JP Ceste FBiH, Grada Sarajevo i KJKP “Vodovod i kanalizacija” hitno poduzimanje aktivnosti na rješavanju problema kanalizacione mreže u ulici Bakarevića, kao i sanaciji urušenog cestovnog propusta na magistralnoj cesti M5 u ulici Put Mladih muslimana. Rukovodstvo Općinskog vijeća zaduženo je da organizuje sastanak sa gore navedenim institucijama, a kojem će prisustvovati i predstavnik ulice Bakarevića u cilju konačnog rješavanja problema. O svim poduzetim aktivnostima građani će biti blagovremeno informisani.

Općinsko vijeće Stari Grad je na današnjoj sjednici stavilo van snage zaključke kojima je 2019. i 2020. godine dato ovlaštenje općinskom načelniku Ibrahimu Hadžibajriću da angažuje advokate za zastupanje Općine pred nadležnim sudovima u postupcima koje su pokrenuli smijenjeni pravobranioci i zamjenici pravobranilaca Općine Stari Grad Sarajevo. Općinskom pravobranilaštvu je naloženo da izvrši primopredaju predmeta od ovlaštenih advokata i preuzme zastupanje Općine Stari Grad u istim.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća verifikovani su mandati samostalnih vijećnika: Amrudina Džanovića, Sabahudina Arapovića, Alije Begića i Seida Škaljića.

Prihvati notifikacije