BiH

Usvojen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH usvojen je danas na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je, u proteklom periodu, u saradnji sa USAID/BIH, aktivno radilo na projektu uvođenja e-dozvola u oblasti građenja.U tom smislu je i proizašao nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se, između ostaloga, propisuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja.

S obzirom da važeći Zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja, da bi se omogućilo uspostavljanje i funkcionisanje ovog sistema bilo je nužno kroz izmjenu zakonodavnog okvira omogućiti uslove za njegovu implementaciju.

Usvojen je i Prijedlog Strategije razvoja turizma FBiH 2022. – 2027. godina

Predlagač Strategije je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Pripremljena je u saradnji s USAID Bosna i Hercegovina, USAID-ov projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini.

S ciljem izrade Strategije razvoja turizma Federacije BiH koja će odražavati potrebe destinacije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOiT) u saradnji s USAID-ovim Projektom razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam) i Privrednom komorom FBiH uključilo je i sve institucije Federacije BiH i kantona nadležne za oblast turizma, kao i privatni sektor, nevladine organizacije i sve druge zainteresirane subjekte kako bi se izradio strateški dokument primjenjiv na teritoriji Federacije BiH.

Prihvaćen je i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u FBiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom linijom.

Prihvati notifikacije