Sarajevo

U blagom porastu nivo rijeke Miljacke u Sarajevu

Nove padavine koje su zabilježene u Bosni i Hercegovini nisu značajnije uticale na stanje nivoa rijeka.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

U porastu je jedino nivo rijeke Miljacke u Sarajevu i na razini je 97 centimetara, a ima tendenciju daljnjeg rasta.

Nivo rijeke Sane u Vrhpolju stagnira i na razini je 94 centimetra, a u stagnaciji je i nivo rijeke Bosne koja u Sarajevu ima razinu 144, a u Zenici 120 centimetara. U stagnaciji je i nivo rijeke Lepenice koja je u Kiseljaku na razini 52 centimetra, kao i rijeka Jala čija je razina u Tuzli 20 centimetara.

Istovremeno u padu je nivo rijeke Une koja je u Bihaću na razini 49 centimetara, dok je u Martin Brodu na nivou od 68 centimetara i ima tendenciju daljnjeg pada.

U padu je i nivo rijeke Bila koja je u Han Biloj na razini od 54 centimetra. Ukoliko se u narednim danima padavine nastave, posebno u nizinama gdje je najavljena kiša moguće je da će doći do promjene vodostaja rijeka u Bosni i Hercegovini.

Prihvati notifikacije