Ekonomija

U Atini pokrenuta globalna inicijativa kompanije Philip Morris International - IQOS Together X

U znak podrške misiji bez duhanskog dima, kompanija Philip Morris International predstavila je IQOS Together X, platformu koja pozdravlja izbor više od 27 miliona punoljetnih korisnika da sa cigareta pređu na manje štetan IQOS sistem za zagrijavanje duhana.

FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
IQOS Together X događaj u Atini

„Preko platforme IQOS Together X, sarađujemo sa članovima IQOS zajednice iz cijelog svijeta zajednice koja obuhvata više od 27 miliona punoljetnih korisnika, od kojih smo neke pozvali da nam se pridruže na globalnom događaju u Atini,” rekao je Stefano Volpeti, predsjednik PMI-a za proizvode bez dima i odnose sa potrošačima.

FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
Stefano Volpeti, predsjednik PMI-a za proizvode bez dima i odnose sa potrošačima

„Vidjeti toliko članova ove zajednice na jednom mjestu tokom ovog jedinstvenog događaja prilika je za nas da proslavimo njihovu ulogu u tome da cigarete odu u istoriju i ohrabrimo ih da se zalažu da i ostali punoljetni pušači naprave bolji izbor od nastavka pušenja”.

IQOS TOGETHER X naglašava moć izbora i nudi potrošačima iskustvo kreirano po nihovom izboru. U okviru ove inicijative, koja se razvijala na tržištima širom svijeta posljednjih šest mjeseci, prikupljane su povratne informacije potrošača na osnovu kojih je organizovan globalni događaj u Atini.

FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

IQOS TOGETHER X je dizajniran da bi se povezala rastuća zajednica punoljetnih korisnika koji svojim izborom da ostave cigarete ubrzavaju put ka budućnosti bez dima.

IQOS TOGETHER X događaj je održan 29. septembra 2023. u Ellinikon parku u Atini, okupljajući hiljade članova IQOS zajednice iz 19 zemalja širom svijeta, između ostalih – BiH, Srbije, Italije, Njemačke, Češke, Švicarske, Grčke, Kipra, Filipina…

FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Transformacija kompanije Philip Morris International – njeni napori da cigarete što prije nestanu — dobro se poklapaju sa transformacijom Ellinikon parka, jer oboje koriste inovativne načine za rješavanje problema iz stvarnog svijeta.

Dostignuća i inicijative PMI-a za podršku punoljetnim pušačima da donesu bolji izbor uključuju:

• Od 2008. godine, PMI je uložio više od 10,5 milijardi dolara u razvoj, naučnu potporu i komercijalizaciju inovativnih proizvoda bez dima za punoljetne korisnike koji bi inače nastavili da puše, sa ciljem potpunog okončanja prodaje cigareta.

FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
FOTO: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

• PMI je jedina duhanska kompanija koja se javno obavezala da će ukinuti cigarete.

• PMI proizvodi bez dima dostupni su za prodaju na 80 tržišta, a PMI procijenjuje da postoji oko 27,2 miliona punoljetnih korisnika PMI-ovih proizvoda bez dima.

• Dana 7. jula 2020. godine, Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je stavljanje na tržište IQOS sistema za grijanje duhana kao duhanskog proizvoda modifikovanog rizika (MRTP).

A.E.

Prihvati notifikacije