Završetak deminiranja na lokaciji Komanje Brdo u općini Stolac
bih

Završetak deminiranja na lokaciji Komanje Brdo u općini Stolac

Na lokalitetu Komanje Brdo izvode se i infrastrukturni radovi od značaja za lokalnu zajednicu koji su obustavljeni zbog dijela površine sumnjive na mine zbog čega je Federalna uprava civilne zaštite težište svojih aktivnosti na MSP-u “Poplat” usmjerila na deminiranje Komanjeg Brda.

Prihvati notifikacije