Sarajevo

Stanovi u vlasništvu opština u KS adaptirat će se i dati na korištenje branilačkoj populaciji

Predviđeno je da se u sanaciju, u skladu sa sredstvima koja se budu mogla osigurati za ovu namjenu, uključi Ministarstvo za boračka pitanja KS

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Ilustracija

Ministarstvo za boračka pitanja KS sklopit će Okvirni sporazum o rješavanju stambenog pitanja branilačke populacije, putem njihovog privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice u vlasništvu općina, a koje za to imaju mogućnosti.

Vlada KS je na današnjoj sjednici dala saglasnost resornom ministarstvu da sklopi pomenuti Sporazum.

Stambene jedinice koje općine stave na raspolaganje će prethodno biti adekvatno sanirane sredstvima koje će se osigurati na budžetskoj poziciji Ministarstva za boračka pitanja, te u budžetima općina, u omjeru 50:50 posto.

Za tu namjenu Ministarstvo za boračka pitanja KS planiralo je oko 600.000 KM.

Obzirom na ukazanu potrebu i zajednički interes, ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović je sa načelnicima općina KS obavio bilateralne razgovore o temi rješavanja stambenih potreba osoba iz branilačke populacije, u vidu njihovog privremenog smještaja u stambene jedinice u vlasništvu općina. Općine su takođe pismeno obaviještene o potencijalnoj saradnji.

Pojedine općine, koje imaju mogućnosti, su izrazile spremnost da dio svojih stambenih jedinica stave na raspolaganje za ovu namjenu, pri čemu se uglavnom radi o stambenim jedinicama koje je prethodno potrebno sanirati i adaptirati. Predviđeno je da se u sanaciju, u skladu sa sredstvima koja se budu mogla osigurati za ovu namjenu, uključi Ministarstvo za boračka pitanja KS, pri čemu bi se sa općinom osigurala sredstva u pomenutom omjeru.

Predviđeno je da općine nakon izvršene sanacije stambenih jedinica, iste dodijele na privremeno korištenje pod povoljnim uslovima osobama iz branilačke populacije, koje nemaju rješeno stambeno pitanje, odnosno koja se nalaze u teškoj stambenoj situaciji. Uslove za dodjelu i izbor korisnika vršit će općine prema utvrđenim procedurama. Predviđeno je da prioritet budu osobe koje se već bespravno nalaze u stanovima u vlasništvu Općine i koje moraju napustiti, odnosno koje su pred deložacijom ili su deložirane od strane Kantonalne uprave za stambene poslove, saopeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo