Politika

Šta je sve slagao lider HDZ-a BiH Dragan Čović za manje od mjesec dana...

Paralelno sa razgovorima i pregovorima u vezi uspostave novih izvršnih vlasti na federalnom i državnom nivou, neki od ključnih političkih aktera krajem protekle 2022. godine dali su obećanja u vezi s rokovima u okviru kojih bi se navedeni procesi trebali okončati.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

U svom javnom istupu u Mostaru 6.12.2022. godine jedno takvo obećanje, uz navedene rokove, dao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

Najavljujući naredni sastanak HDZ-a BiH sa strankama tzv. Osmorke, Čović je tada izjavio da su na dnevni red došle teme, resori i dogovor oko izvršne vlasti te, pored ostalog, dodao:

“Ja mislim da će nam trebati dva ili tri dana, jer to je cjelina jedna. Razgovarat ćemo primarno o federalnoj razini, onda lagano preći na razinu Vijeća ministara. Ja sam imao kontakte preko vikenda i s predstavnicima Republike Srpske i mislim da je druga strana to jednako odradila”.

Dragan Čović, 6.12.2022.

Ustvrdivši da se stavovi približavaju i da neće trebati ni izbliza vremena kao prije da se taj posao završi, predsjednik HDZ-a BiH istakao je šta su u tom smislu ciljevi i u kojem roku oni trebaju biti ispunjeni.

Ostaje i dalje jedinstven cilj, do kraja godine Vlada Federacije BiH i Vijeće ministara BiH, što nikada nismo imali ni za jednu ni za drugu razinu. I, naravno, bar za početak, usvajanje proračuna na jednoj i na drugoj razini.

Dragan Čović, 6.12.2022.

Na 2. vanrednoj sjednici održanoj 22.12.2022. godine, Predsjedništvo BIH je sa dva glasa “za”, Željke Cvijanović i Denisa Bećirovića, te glasom “protiv” Željka Komšića, donijelo Odluku o imenovanju Borjane Krišto za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH.

Odluka je dostavljena Komisiji za pripremu izbora Vijeća ministara BiH Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

U skladu sa procedurama, na 1. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održanoj 28.12.2022. godine ovaj organ zakonodavne vlasti sa 23 glasa “za” potvrdio je imenovanje Borjane Krišto za predsjedavajuću Vijeća ministara BiH.

S obzirom na to da do kraja 2022. godine nisu usvojeni budžeti na federalnom i državnom nivou, kao ni imenovani nova Vlada FBiH i novo Vijeća ministara BiH, obećanje Draga Čovića s tim u vezi Istinomjer ocjenjuje neispunjenim.