Sarajevo

Skupština KS: Preostalih 17 stanova dodijeljenih na korištenje prelazi u trajno vlasništvo

Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da potpiše notarske ugovore za preostalih 17 stanova koji su prethodno dodijeljeni na korištenje.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Ilustracija

Riječ je o inicijativi koju je pokrenuo predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, a kojom će u konačnici 51 stan preći u trajno vlasništvo pripadnika boračke populacije koji su ostvarili to pravo u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca KS.

S obzirom na to da se stanovi na korištenje te stanovi u trajnom vlasništvu dodjeljuju pod jednakim uslovima, ovim će se trajno riješiti stambeno pitanje za preostalih 17 korisnika.

U narednom periodu bit će potpisani notarski ugovori za krajnje korisnike koji će stanove dobiti u trajno vlasništvo. Radi se o stanovima za 12 supruga šehida/poginulih boraca, dva roditelja šehida-poginulih boraca, te tri ratna vojna invalida, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.