Politika

Revizija Čovićevog HDZ-a: Neprijavljene donacije i sumnjive uplate

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovina u proteklim danima objavila je izvještaje o reviziji i pregledu finansijskih izvještaja političkih stranaka. Iako je u CIK-a, kada je riječ o reviziji, na red došla tek 2021. godina, ovaj izvještaj daje dobar uvid u to kako pojedine političke stranke uopće posluju u našoj državi.

covic sastanak istocno sarajevo
FOTO: BOSNAINFO

Na primjeru revizije poslovanja HDZ-a BiH mogu se razaznati elementi koji ukazuju na sumnju u „crne fondove“.

Kršenje Zakona

Naime, Služba za reviziju CIK-a ustanovila je da je ova stranka iz svojih poslovnih knjiga na teret ostalih rashoda isknjižila potraživanja iz ranijih godina po osnovu pozajmica datih političkim strankama Hrvatska seljačka stranka u iznosu od 10.000 KM i Hrvatska stranka prava BiH u iznosu od 2.000 KM. Služba za reviziju smatra da je isknjižavanjem potraživanja u iznosu od 12.000 KM, HDZ sredstva koja su obezbijeđena za finansiranje stranke utrošila mimo rebalansa programa utroška sredstava.

revizija covic
FOTO: CIK
Dio CIK-ove revizije o poslovanju HDZBiH

Kako se navodi, s obzirom da je HDZ finansijska sredstva utrošio mimo Rebalansa progrаma utrоškа srеdstаvа za 2021. godinu, prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

No, to nije sve. Ističe se i da HDZ u poslovnim knjigama nije evidentirao i u finansijskom izvještaju nije prijavio nenovčanu donaciju Grada Lukavac po osnovu besplatnog korištenja poslovnog prostora u toku 2021. godine, čime je prekršena odredba člana 5. stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Također, utvrđeno je da je Gradski odbor HDZ-a Lukavac koristio prostor u vlasništvu Grada Lukavac bez naknade.

-Prilozi fizičkih lica koje je primio GO Mostar u iznosu od 3.500,00 KM, Odbor za distrikt Brčko u iznosu od 2.850,00 KM i Centrala u iznosu od 1.000,00 KM nisu uplaćeni na transakcijski račun Središnjice stranke, što je suprotno odredbama člana 6. stav (2) Zakona o finansiranju političkih stranaka – još jedan je od nalaza Službe za reviziju CIK-a.

Dalje se navodi da je na osnovu obavlјenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu utvrđeno da HDZ nije vodio potpune, pravilne i pravovremene evidencije o novčanim sredstvima, prihodima, rashodima i obavezama, niti je obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja popunio u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (u daljem tekstu: Pravilnik), čime je prekršio odredbe člana 11. stav (1) i člana 12. stav (1) i stav (4) Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Tako je kontrolom blagajne stranke utvrđeno da blagajnički izvještaji nisu vođeni na dnevnom nivou, da stranka nije sačinjavala naloge naplate za uplaćene priloge, već je iste evidentirala na uplatnicama-priznanicama, što nije uobičajeno za poslovanje gotovinom putem blagajne.

Podaci o članarinama

Nadalje, navodi si da HDZBIH u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala tačne podatke o članarinama, čime je prekršila odredbe člana 13. Pravilnika.

-Uvidom u izvode sa transkcijskog računa OO Stolac utvrđeno je da su prihodi od članarina ostvareni u iznosu od 2.814,00 KM, dok je stranka u obrascu 3 (izvori finansiranja) iskazala članarine OO Stolac u iznosu od 1.955,99 KM. Stranka je u korigovanom obrascu 3-a godišnjeg finansijskog izvještaja za OO Grude u dijelu u kojem se upisuje broj potvrde, za donaciju fizičkog lica Ljubo Grizelj. Uvidom u dostavljene potvrde utvrđeno je da je stranka izdala potvrdu br. 1/21 za donaciju ovog fizičkog lica u iznosu od 1.000,00 KM, dok na potvrdi o primljenom prilogu u iznosu od 2.000,00 KM nije naveden broj potvrde – samo neki su od primjera ustanovljenih nepravilnosti.

Od brojnih primjera sličnih utvrđenih nepravilnosti navodimo još jedan.-Dana 09.02.2021. godine na transakcijski račun stranke uplaćena su sredstva u iznosu od 5.500 KM. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su četiri (4) fizička lica dana 08.02.2021. godini dala priloge stranci u gotovini u iznosima od 1.000 KM do 2.000 KM, te je stranka izdala uplatnice. Kontrolom izdatih izjava-potvrda o primljenim prilozima utvrđeno je da podaci o brojevima potvrda koje je stranka navela u obrascu 3-a ne odgovaraju brojevima izdatih potvrda – navodi se u izvještaju.