BiH

Predstavnički dom prihvatio Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH nastavio je zasjedanje razmatranjem izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH čiji je predlagač Vlada FBiH.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

To je prva tačka dnevnog reda četvrte sjednice ovog doma, koji je usvojen nakon učestalih pauzi tokom zasjedanja.

S obzirom na to da se radi o kratkim izmjenama, četiri člana Zakona o trezoru u FBiH prihvaćeno je da se razmatra po skraćenom postupku. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH su, kako je prije svega, u cilju harmonizacije sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.