Kultura

Predstavljena knjiga "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi"

Knjiga "Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi" autora prof. dr. Ismaila Palića i prof. dr. Mirele Omerović predstavlja naučno utemeljen i argumentiran odgovor na svojevrsnu političku kampanju i opetovane pokušaje osporavanja i pojmovnog zamagljivanja, a nerijetko i relativiziranja i banaliziranja bosanskog jezika.

FOTO: AMER KAJMOVIĆ/FENA
FOTO: AMER KAJMOVIĆ/FENA

Uz detaljan opis bosanskog jezika u njegovoj savremenoj i historijskoj perspektivi, u ovoj naučnoj monografiji elaborirani su uloga maternjeg jezika, kao i praktični načini putem kojih je moguće poboljšati jezičke i komunikacijske sposobnosti.

Istovremeno, knjiga nudi savremene spoznaje iz lingvistike, s fokusom na sadržaje iz sociolingvistike, pragmatike, kulture govora i kulture izražavanja, te savremene didaktičko-metodičke koncepte i uopće najnovije pristupe odgojno-obrazovnoj praksi usmjerenoj na nastavni proces.

Istaknuto je to danas prilikom predstavljanja spomenute knjige, o čijem su značaju i dometima u proučavanju i poučavanju bosanskog jezika govorili promotori – akademkinja Marina Katnić-Bakaršić, prof. dr. Refik Bulić i prof. dr. Lejla Nakaš, kao i sami autori.

Knjiga je, kako je rečeno, sadržajno usmjerena na ulogu bosanskog jezika u odgojno-obrazovnom procesu, odnosno razvoju pragmatičke komunikacijske kompetencije kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, te pored najnovijih teorijskih lingvističkih spoznaja, daje primjere različitih jezičkih vježbi koje je moguće aplicirati u edukacijskom procesu radi unapređenja funkcionalne pismenosti.

U nastavi maternjeg jezika i književnosti knjiga zagovara primjenu komunikacijsko-funkcionalnog modela pristupa poučavanju jezičkih sadržaja, te poticanje razvoja kompetencije kroz spontano i angažirano učenje, jezičko djelovanje u različitim situacijskim kontekstima.

Promotori ističu kako knjiga, posvećana bosankom jeziku i nastavnoj praksi, ima veliki društveni, naučnoteorijski i praktični značaj u obrazovnom procesu budući da obiluje objašnjenjima o funkcioniranju standardnih jezika u BiH, daje važne spoznaje o jezičkim problemima i nedoumicama i mogućim rješenjima, kao i utjecaju jezika na razvoj govora, obogaćivanje vokabulara i razvoj jezičke kulture u usmenoj i pisanoj komunikaciji.

Jezik je, kako je konstatirano, ‘differentia specifica’ ljudskog roda, odnosno specifična razlika koja čovjeka odvaja od svih drugih bića, te kao takav zavređuje posebnu pažnju na lokalnom, ali i globalnom planu, kao i u širem civilizacijskom smislu, a što je, uz ostalo, naglašeno i u Evropskom referentnom okviru o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje.

Sudionike svečane promocije pozdravio je rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj, potcrtavajući značaj predstavljene knjige u kontekstu boljeg razumijevanja dinamike i izazova s kojima se suočavaju akteri obrazovnog procesa.

“Važnost jezika i komunikacije u obrazovnom kontekstu ne može se precijeniti. Oni su temelj svakog obrazovanja i uslov za uspješnu interakciju između studenata, učenika i nastavnika, kao i sredstvo kojim oblikujemo i izražavamo ideje”, kazao je Škrielj, ocijenivši kako predstavljena knjiga dolazi u pravom trenutku.

Knjiga “Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi“ okrenuta je društvenoj, akademskoj i obrazovnoj javnosti i namijenjena je svima koji se zanimaju za jezik, a posebno ciljana publika jesu nastavnici i profesori u osnovnim i srednjim školama.

Ova knjiga je, inače, nastala na temelju rezultata naučnoistraživačkog projekta “Jezičko izražavanje i razvoj komunikacijske kompetencije u nastavnom procesu”, koji je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo podržalo u 2021. godini, a čiji je nosilac Univerzitet u Sarajevu – Pedagoški fakultet.

Knjiga “Bosanski jezik i komunikacija u nastavnoj praksi” autora prof. dr. Ismaila Palića i prof. dr. Mirele Omerović štampana je u izdanju Sarajevo Publishinga.

Prihvati notifikacije