BiH

Počela realizacija obaveznog predškolskog programa u BPK Goražde

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas je počela realizacija obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Tim povodom u parku "Plavi cvijet“ upriličena je svečanost kojoj je prisustvovala i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Adisa Alikadić-Herić

FOTO: ELMA GECA
FOTO: ELMA GECA

Ove godine programom čiju realizaciju u potpunosti finansira resorno ministarstvo, obuhvaćeno je 226 budućih prvačića na nivou BPK Goražde, a za svako dijete obezbijeđen je didaktički materijal, užina i ljekarski pregled. Program od ukupno 150 sati trajat će do 31. maja.

-Trenutno je u programu 226 djece, a u razgovoru s menadžmentom vrtića dobili smo informacije da ima roditelja koji još uvijek žele da prijave djecu, tako da se nadam da ćemo imati još više djece koja će u ovoj godini pohađati obavezni predškolski program. Ono što je najvažnije jeste da će djeca sa kojom će raditi stručno osoblje, prema tačno utvrđenom planu i programu imati uslove za usvajanje vještina, kako bi se što lakše prilagodili polasku u školu – kazala je ministrica Alikadić-Herić.

Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde Emina Selimović podsjetila je da se obavezni program na području tog kantona uspješno realizira već 13 godina.

-Akcenat je na socijalizaciji djece, da se kroz igru i razne aktivnosti što adekvatnije pripreme za polazak u školu, a pozitivni efekti programa iz prethodnih godina to najbolje pokazuju – kazala je direktorica Selimović.

Obavezni predškolski proghram djeca će pohađati kroz deset grupa, četiri u parku “Plavi cvijet“, po jedna u OŠ “Ustikolina“ u općini Foča u FBiH i OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima, dok je za dvije grupe program organizovan u JU za predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno vrtićima “Sunce“ i “Zvjezdice“ u Goraždu.

U mjestima gdje je izrazito mali broj djece, predviđeno je da se ona pridruže redovnoj nastavi u odjeljenjima područnih škola.