Sarajevo

Petrinić: Nemamo, a niti su nam tražene informacije koje bi ukazivale na prodaju Skenderije

Direktor KJP Centar Skenderija Sarajevo Damir Petrinić kazao je da nema, a niti su mu tražene neke informacije koje bi mogle ukazivati na prodaju Skenderije.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

O navodnoj prodaji, kaže, saznao je samo iz medija.

“Mi odgovorno tvrdimo, Uprava Skenderije, Nadzorni odbor, da nemamo te informacije, a niti su tražene neke informacije koje bi mogle implicirati da je neka prodaja u pitanju ili da su neki pregovori u toku. Kod nas nije došao niti neki investitor, niti je neko treće lice tražilo neke podatke od nas koji mogu naslutiti da se radi o nekim pregovorima, o nekim predradnjama koje treba da služe kao osnova za neku buduću prodaju“, rekao je Petrinić

Ali, ono što sigurno zna, Petrinić kaže da je to da objekat Skenderija treba rekonstrukciju, renoviranje. U tu svrhu je planiran budžet u 2023. godini od skoro 10 miliona KM, a sredstva su namijenjena za tri prioritetna projekta rekonstrukcije – Dom mladih, sanaciju platoa i sanaciju ledene dvorane. Na žalost, za sva tri projekta još uvijek nismo dobili dozvole za rad – kaže on.

Pročitajte još

Za Dom mladih, pojašnjava, imaju spremnu projektnu dokumentaciju, a prije godinu dana predali su zahtjev za urbanističku dozvolu, kao prvi korak za gradnju. Međutim, s obzirom da su u zaštitnom pojasu, od 2021. godine čekaju odluku o stavljanju Centra Skenderija na listu nacionalnih spomenika. Još uvijek čekamo saglasnost od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Imamo urgencije, imamo hitne potrebe da radimo rekonstrukciju, ali ništa ne možemo – navodi Petrinić.

Također, za sanaciju platoa neophodno je rušenje nekih objekata, trgovki u B fazi, ali nisu dobili saglasnost ni za rušenje.

“Za rekonstrukciju ledene dvorane postoji problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. B faza Skenderija je u vlasništvu Zavoda za izgradnju Grada Sarajeva. Da bi mi mogli dobiti neke dozvole, konkretno građevinsku dozvolu, mi moramo riješiti imovinsko-pravne odnose sa Gradom, a Zavod je, u biti, pod nadležnošću Kantona. Iako bi sve to trebao bit jednostavan proces, kod nas nije ništa jednostavno, a pogotovo ne brzo”, zaključio je Petrinić, s nadom da će Skenderija, ipak, uskoro dočekati prijeko potrebnu rekonstrukciju.

Prihvati notifikacije