BiH

Održana 34. sjednica Vijeća ministara: BiH će na venecijanskom bijenalu predstavljati projekt "Mjera mora"

Vijeće ministara BiH usvojilo je na 34. sjednici u novom tekstu Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prijedlogu za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu 2024. godine.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Prihvaćen je prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta da Paviljon Bosne i Hercegovine na 60. Venecijanskom bijenalu suvremene umjetnosti 2024. godine predstavi projekt Mjera mora, autora akademskog kipara Stjepana Skoke i kustosa postavke Marina Ivanovića.

Za povjerenika Paviljona Bosne i Hercegovine imenovan je Marin Ivanović, Sveučilišna galerija Sveučilišta u Mostaru.

Zakonom o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2023. godinu planirano je 180.000 KM za sudjelovanje BiH na Venecijanskom bijenalu u okviru granta neprofitnim organizacijama.

U dosadašnjem predstavljanju BiH na jednom od najprestižnijih globalnih festivala umjetnosti (La Biennale di Venezia), počevši od 2013. godine, dva projekta odabrana su na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (2013. i 2017. godine), a jedan projekt predložilo je Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, i to 2019. godine.

ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 39 MILIONA KM IZ EVROPSKOG FONDA ZA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o korištenju 39 miliona KM iz Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu kojim je upravljala Razvojna banka Njemačke (KfW), a koji prestaje raditi 31. decembra 2023. godine.

Sredstva u iznosu 24 miliona KM, koja pripadaju BiH po osnovi sudjelovanja u ovom fondu, bit će doznačena 31. 12. 2023. godine na račun Ministarstva financija i trezora BiH koji je otvoren kod Centralne banke BiH, a preostalih 15 miliona KM sukcesivno će biti dostavljano na polugodišnjoj razini do kraja 2025. godine.

Sredstva će sukladno prijedlogu KFW-a biti na raspolaganju nadležnim entitetskim, kantonalnim i institucijama Brčko distrikta BiH za projekte energetske učinkovitosti u javnim objektima.

Ova sredstva raspoređuju se u omjeru 61,50 % za Federaciju BiH, 37,50 % za Republiku Srpsku i 1 % za Brčko distrikt BiH. Sredstva namijenjena Federaciji BiH bit će raspodijeljena Federaciji BiH i kantonima u omjeru po 50 %.

FINANSIJSKA POTPORA ZA PROJEKTE BILATERALNE SURADNJE U PODRUČJU ZNANOSTI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o rasporedu sredstava iz tekućeg „granta za realizaciju projekata bilateralne suradnje u području znanosti na temelju međunarodnih sporazuma“ za 2023. godinu, ukupno vrijednog 100.000 KM.

Sredstva će biti raspoređena na račune šest javnih sveučilišta u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Zenici i Istočnom Sarajevu, a radi daljnje raspodjele fakultetima čiji su projekti odobreni, nakon završenog javnog poziva za iskazivanja interesa za sredstva iz ovog granta.

Odluka о rasporedu sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva civilnih poslova BiH i u Službenom glasniku BiH.

NABAVA POLICIJSKIH ODORA ZA GRANIČNU POLICIJU BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku о odobravanju višegodišnjeg projekta „Nabava dijelova policijske odore u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine“, ukupne vrijednosti 13,5 miliona KM, uz usvojene korekcije iz Mišljenja Ministarstva financija i trezora.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurat će se u proračunu institucija BiH u razdoblju od 2023. do 2025. godine, s tim da je u proračunu za 2023. godinu već osiguran 5,1 milion KM.Donošenjem ove odluke omogućava se provedba novog Pravilnika о izgledu policijskeOdore, iz svibnja ove godine, a koji propisuje potpuno novi izgled svih dijelova policijske odore.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA INSTITUCIJA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje I. –IX. 2023. godine, koje će Ministarstvo financija i trezora objaviti na službenoj internetskoj stranici.

Ukupno ostvareni prihodi i potpore za financiranje institucija BiH u devet mjeseci ove godine iznosili su 1.074.805.760 KM, od čega su prihodi s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za financiranje institucija BiH 762.396.864 KM ili 75 % u odnosu na planirane.

Ostvareni rashodi i izdatci proračuna institucija BiH u ovom razdoblju ukupno su iznosili 825.458.821 KМ i izvršeni su u većem iznosu za oko 143,8 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, a zbog povećanja bruto plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH, kao i većeg izvšenja vanjskih otplata na ime kredita.

Ukupno izvršeni rashodi i izdatci za financiranje vanjskog duga u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2023. godine iznosili su 927.384.847 KM.

STANJE U OBLASTI MIGRACIJA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2023. godine.

Prema podatcima Službe za poslove sa strancima u području zakonitih migracija strancima je u ovom razdoblju odobreno 8.949 privremenih boravaka, među kojima je 4.376 prvih dozvola boravka, dok je njih 4.573 izdano po osnovi produljenja. Radne dozvole činile su 34 % svih razloga za izdavanje prvih privremenih boravaka, a 23 % dozvola izdano je zbog obrazovanja i isto toliko zbog spajanja obitelji.

Najveći broj svih privremenih boravaka odobren je državljanima Turske, a slijede državljani Srbije, Hrvatske, Indije, Crne Gore i Kine. U istom razdoblju odobrena su 693 stalna boravka, među kojima najviše državljanima Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Kada je riječ o nezakonitim migracijama ukupno 25.174 nezakonitih migranata evidentirala je Služba za poslove sa strancima u devet mjeseci 2023. godine, što je najveći broj nezakonitih migranata od 2018. godine. Od 111 različitih državljanstava evidentiranih među nezakonitim migrantima tijekom devet mjeseci ove godine najviše njih su bili državljani Afganistana (11.722), Maroka (5.318), Pakistana (1.107), Bangladeša (928) i Irana ( 810). Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u ovom razdoblju iskazalo je 23.490 osoba, od čega je zahtjev za azil u BiH podnijelo samo njih 108 ili 0,46 %.

Karakteristika tranzitnih nezakonitih migracija u 2023. godini je povećan opseg migracija, uz istodobno kratko zadržavanje migranata na teritoriju BiH kako bi što prije ušli u šengenski prostor.

Granična policija BiH u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska u devet mjeseci 2023. godine evidentirala je 8.720 osoba, što je za 27 % više u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine. Oko 90 % osoba u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska otkriveno je izvan područja graničnih prijelaza.

Borba protiv krijumčarenja migranata jedan je od prioriteta za pravosudne institucije i policijske agencije u BiH od samog početka povećanog pritiska nezakonitih migracija preko teritorija BiH.Prema podacima Tužiteljstva BiH, u radu Odsjeka za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima nalazi se trenutno 197 predmeta. U razdoblju od 1.1. do 30. 9. 2023. godine doneseno je 16 presuda kojima je obuhvaćena 21 osoba, a podignuto je 17 optužnica protiv 21 osobe.

POKRENUTE AKTIVNOSTI NA IZRADI NOVOG ZAKONA O RAZMINIRANJU

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta zakona o razminiranju u Bosni i Hercegovini.

Radna skupina pripremit će prednacrt zakona o razminiranju u roku od 180 dana od donošenja ove odluke i dostaviti ga Ministarstvu civilnih poslova radi predlaganja Vijeću ministara BiH na razmatranje.U radnu skupinu su imenovani predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, obrane i sigurnosti, Centra za uklanjanje mina u BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

USVOJEN PLAN O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Plan je pripremila Agencija zа rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u suradnji s JU Zavod zа zapošljavanje Republike Srpske, Federalnim zavodom zа zapošljavanje i Zavodom zа zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

Aktivnosti proistekle iz ovog plana fokusirane su na nastavak ranijih i provođenje novih projekata aktivne politike zapošljavanja, s ciljem povećanja zaposlenosti u BiH.

POTPORA PROJEKTIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, dalo je suglasnost mikrokreditnoj zakladi Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Europe za djelomično financiranje projekata u području energetske učinkovitosti.

Razvojna banka Vijeća Europe dodijelit će kredit mikrokreditnoj zakladi Partner u iznosu od 3,5 miliona eura za djelomično financiranje prihvatljivih potprojekata širom Bosne i Hercegovine usmjerenih na ulaganja u energetsku učinkovitost.

Mikrokreditna zaklada, kao zajmoprimac, u potpunosti snosi rizik otplate kredita i financiranja u ciljnom sektoru i osigurava kreditoru potrebna pokrića i jamstva za odobrenje kredita.

Vijeće ministara BiH i na ovaj način želi olakšati plasiranje mikrokredita kućanstvima i mikropoduzećima za potprojekte energetske učinkovitosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisija CO2 i ostvare financijske uštede.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Enisa Horozovića za vršitelja dužnosti direktora Centra zа uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini te Biljanu Ristić i Ivana Dunđera za v. d. pomoćnika direktora za potporu i financije, odnosno za operacije do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca, počev od 4. 1. 2024. godine.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti na sjednici je imenovan Alen Husković za zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, prvorangiranog kandidata s rang-liste uspješnih, nakon javno provedene natječajne procedure.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provedenoj natječajnoj proceduri za izbor tri člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu natječajne procedure za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća BiH, na mandatno razdoblje od šest godina imenovana su tri prvorangirana kandidata, i to Ankica Gudeljević, Davor Savić i Ninela Salihbašić

Prethodno je Vijeće ministara BiH donijelo Rješenje o razrješenju dosadašnjih članova Konkurencijskog vijeća BiH zbog isteka mandata dva člana i jednog člana zbog stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu.