BiH

Održan postupak protiv sudije iz Bihaća zbog kašnjenja u evidencijama

Disciplinski tužilac zatražio je kažnjavanje sudije Kantonalnog suda u Bihaću Dine Muslića zbog neopravdanog kašnjenja u izradi sudskih odluka, dok je punomoćnik naveo da propusti tuženog ne predstavljaju disciplinski prekršaj.

FOTO: BIRN BIH
FOTO: BIRN BIH

Musliću se disciplinskom tužbom stavlja na teret da je, dok je obavljao dužnost sudije Opštinskog suda u Bihaću, propustio da u skladu s propisima evidentira 29 predmeta kao završene.

Pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) održani su i pripremno ročište i glavna rasprava, na kojoj je disciplinska tužiteljica Dejana Bojanić uložila materijalne dokaze koji se odnose na 29 spornih predmeta. Punomoćnik Husein Huzeirović je rekao da nema dokaza i da je saglasan sa dokazima tužioca. On je naveo da ne osporava činjenične navode disciplinske tužbe, ali da smatra da to ne predstavlja disciplinski prekršaj, piše Detektor.

Tužiteljica Bojanić je kazala da je Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika jasno propisano vrijeme i način prikazivanja predmeta završenim u CMS-u, a da je Muslić u 29 predmeta, koji su bili završeni, propustio da postupi po odredbama Pravilnika. Ona je navela da okončani predmeti treba da se evidentiraju do kraja mjeseca u kojem je odluka donesena, a da je tuženi to radio sa mjesec, dva ili tri zakašnjenja.

“U pogledu navoda tuženog da nema štetne posljedice, Ured disciplinskog tužioca smatra da je to neosnovano”, rekla je Bojanić.

Ona je navela da takva postupanja značajno i negativno utiču na statistiku i na strateške mjere koje donosi VSTV. Napomenula je da je VSTV na jednoj od sjednica skrenuo pažnju na ovaj problem.

Tužiteljica je ukazala na druge slične postupke vođene zbog ovih prekršaja, predloživši da se Musliću izreknu mjere.

Punomoćnik Huzeirović je kazao da je sudija Muslić sve radnje iz tužbe preduzeo prije intervencije VSTV-a 2021. godine.

“Nije sporno da je Dino Muslić u navedenom periodu propustio da iskaže završenim predmete bez obzira što su okončani i odluke dostavljene”, rekao je Huzeirović, dodavši da je s pravne strane sporna odgovornost tuženog i da sporna radnja nema karakter odluke.

On je istakao da bi za ovaj prekršaj trebalo utvrditi da je po sud ili stranku nastala šteta, kao i da je tuženi sudija imao neki vlastiti interes, a sve to nije utvrđeno. Punomoćnik je napomenuo da on nije jedini sudija koji je tako postupao. Huzeirović smatra da su razlog tome problemi sa ispunjavanjem norme.

Kako je kazao, sudija Muslić je u Kantonalnom sudu u Bihaću ostvario izuzetno dobre rezultate i doprinio poboljšanju statistike potvrđenih odluka ovog suda.

“Zar takvog čovjeka treba da proglašavamo krivim za takve propuste?”, naveo je Huzeirović.

Prvostepena disciplinska komisija naknadno će donijeti odluku po tužbi.