BiH

NSRS - Usvojen Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) danas je na petoj redovnoj sjednici usvojila više zakona, nacrta zakona, izvještaja, kao i Program fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine.

FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER
FOTO: SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER
ilustracija

Usvojeno je sedam zakona Zakon o Fondu solidarnosti RS – po hitnom postupku, Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije – po hitnom postupku, Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama, te Zakona o apotekarskoj djelatnosti – po hitnom postupku.

Istovremeno, usvojeni su Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti RS, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS.

Također, usvojeni su nacrti zakona – Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u RS, Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, uz prihvaćen Zaključak Kluba poslanika SNSD-a o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 30 dana, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, uz prihvaćen Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 30 dana.

Usvojeni su i izvještaji – Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora RS za 2022. godinu, Izvještaji Agencije za osiguranje RS: a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u RS za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine; b) Izvještaj o radu za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine, Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku RS za 2022. godinu i Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda RS a. d. Banja Luka za 2022. godinu.

Kada je riječ o izvještajima Glave službe za reviziju javnog sektora RS, Narodna skupština usvojila je Godišnji revizorski izvještaj za 2023. godinu, a primila k znanju Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

Narodna skupština izabrala je Zorana Gvozdenovića za zamjenika pravobranioca RS, sa sjedištem zamjenika u Banjaluci, na period od četiri godine, a Bojanu Rauš Pilipović za zamjenika pravobranioca RS, sa sjedištem zamjenika u Prijedoru, na period od četiri godine.

Narodna skupština izabrala je Slobodana Šarabu za člana Regulatorne komisije za energetiku RS, na period od pet godina.

Narodna skupština, prvog dana Pete redovne sjednice, u utorak, 26. septembra, nije izabrala Milana Petrovića za potpredsjednika Narodne skupštine RS iz reda opozicione partije sa najvećim brojem poslaničkih mandata. Petrovića je na ovu funkciju predložio Klub poslanika SDS-a , saopćeno je iz Odsjeka za odnose s javnošću NSRS.

Prihvati notifikacije