Politika

Lendo nikako da se pomiri sa istinom, ponovo udario po Schmidtu: "Suspenzija Ustava FBiH je prevara..."

Visoki predstavnik je jednokratno suspendovao Ustav Federacije, lišio Bošnjake prava da participiraju u vlasti, delegitimizirao izbornu volju Bošnjaka i iz Ustava Federacije BiH na jedan izbrisao Bošnjake kao politički narod, što je nezabilježena praksa u demokratskim društvima i predstavničkim demokratijama, ali i opasan presedan - navodi se u današnjem saopštenju Kabineta potredsjednika Federacije BiH Refika Lende.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

“Nedim Ademović, advokat i univerzitetski profesor, govorio je u emisiji „Jedan“ BHRT 1, između ostaloga i o procesu oktroisanja Vlade Federacije.

Tom prilikom, kazao je da Vlada Federacije nije u cijelosti oktroisana i da je „samo“ oktroisan potpis potpredsjednika Federacije BiH iz reda Bošnjačkog naroda, gospodina Refika Lende.

Ustav FBiH jasno i nedvosmisleno propisuje da Vladu Federacije, imenuje predsjednik Federacije uz saglasnost dva potpredsjednika Federacije. Dakle, Odluka o imenovanju Vlade mora da sadrži sva tri potpisa. Da bi Vlada Federacije bila potvrđena u Predstavničkom domu, ona mora prije toga biti imenovana. Visoki predstavnik je suspendovano Ustav i oktroisao Vladu Federacije, na način da je svojom odlukom utvrdio da je Odluka o imenovanju Vlade Federacije sa potpisima Hrvata i Srba i bez potpisa Bošnjaka pravno valjana samo ovaj jedan put i da Predstavnički dom istu može da potvrdi. Bez oktroisane konvalidacije neustavne odluke, ne bi bilo ni potvrđivanja u Predstavničkom domu, pa se s time u vezi jasno i nedvosmisleno može zaključiti da je upravo visoki predstavnik imenovao Vladu Federacije i poslao je na potvrđivanje” – navodi se u saopćenju iz Kabineta potpredsjednika FBIH Refika Lende.

Pročitajte još

U saopćenju se podsjeća “da su se Bošnjaci kao politički narod krvavo izborili za političko pravo da biraju svoje političke predstavnike, da participiraju u vlasti, da učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču i koje se na njih primjenjuju, da im niko ništa ne nameće i posebno da ih niko politički ne podčinjava sebi”.

Potpredsjednik Federacije BiH koji je volja Bošnjačkog naroda, nosi obavezu da predstavlja i zastupa Bošnjake i njihovo pravo da između ostaloga i participiraju u vlasti.

“To je obaveza i to je pravo iznad svake stranke i svakog pojedinca. Činjenica da je jednokratno, na jedan dan, visoki predstavnik suspendovao Ustav Federacije, da je lišio Bošnjake prava da participiraju u vlasti, da je delegitimizirao izbornu volju Bošnjaka i da je iz Ustava Federacije BiH na jedan izbrisao Bošnjake kao politički narod, je nezabilježena praksa u demokratskim društvima i predstavničkim demokratijama, ali i opasan presedan” – navodi se.

Kada je riječ o „većini“ onda je potrebno sagledati cjelokupan proces uspostave vlasti u Federaciji BiH.

“Ne čini samo jedan dom „većinu“. Trojka nije imala dovoljno delegata niti u jednom klubu u Domu naroda da predloži kandidata za predsjednika i potpredsjednika. S druge strane „većina“ u Predstavničkom domu je sumnjivo sastavljena, valjda samo da potvrdi oktroisanu Vladu, a onaj koji je tu Vladu oktroisao nije ni razmišljao da li će ta Vlada imati većinu u daljem radu i kakva će biti prohodnost odluka kroz Parlament i na čiju štetu. Iz svega navedenog zaključujemo da je izgleda samo bilo bitno da se Bošnjaci uklone iz vlasti i da se kompromisi prave preko leđa Bošnjaka i njihovih političkih i demokratskih prava. Svaka vlast koja je nametnuta suprotno odredbama Ustava, zakona i koja je suprotna izbornoj volji naroda, kao nosivom stubu svakog demokratskog društva predstavničke demokratije je oktroisana vlast. Vlada Federacije BiH, isključivo s pravnog aspekta gledano, u cijelosti je oktroisana vlada, jer je visoki predstavnik imenovao konvalidacijom neustavne odluke”, saopćeno je iz kabineta potpredsjednika Federacije BiH Refika Lende.