Region

Koliko arome za nargile, e-tekućine i cigareta možete nositi preko granice?

Osobe koje putuju cestovnim ili željezničkim prijevozom mogu iz trećih zemalja u Europsku Uniju unijeti 40 cigareta (dvije kutije), 20 cigarillosa, 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duhanskog proizvoda, 10 mililitara e-tekućine ili 50 grama tzv. novih duhanskih proizvoda (okus aroma za nargilu) iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

U nastavku pogledajte šta govori Članak 94 o novim duhanskim proizvodima:

(1) U smislu ovoga Zakona duhanskim proizvodima smatraju se proizvodi namijenjeni udisanju pare (nargila), bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona i sadrže:

prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (u daljnjem tekstu: grijani duhanski proizvod)

tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti ili drugoj elektroničkoj napravi, neovisno o tome sadrži li nikotin (u daljnjem tekstu: e-tekućina).

(2) Duhanskim proizvodima smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a ne mogu se podvesti pod stavak 1. točke 1. i 2. ovoga članka i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novi duhanski proizvodi).

Ukoliko putnik nije prijavio ne dozvoljenu količinu koju vozi, ista se obavezno oduzima od putnika radi uništavanja. Također, propust da se sve izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna, piše GP Maljevac.