Ekonomija

Jeste li primijetili na računima za struju za januar da se nalazi još jedna stavka?

Na računima za utrošenu električnu energiju nalazit će se i stavka naknade za obnovljive izvore energije.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Vlada Brčko distrikta BiH, je na 30. sjednici usvojila Odluku o visini naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u visini od 0,001 KM/kW, koja je stupila na snagu 1. januara 2024. godine.

Ovom odlukom je naloženo JP “Komunalno Brčko“ da prikupljenu naknadu kvartalno prebacuju na poseban račun Brčko distrikta BiH.

Prikupljena sredstva su namjenska i bit će trošena za obnovljive izvore energije, te će od prikupljenih sredstava 10 posto biti izdvojeno za energetsku učinkovitost.

U Brčko distriktu registrovano je nešto više od 32.000 korisnika.

Prema procjenama nadležnih na ovaj način skupiće se više od 250.000 KM.

I ovo nije samo za Brčko distrikt i na računima u Kantonu Sarajevo je naznačena ista stavka.

Prema ranijim odlukama Vlade FBiH, naplata naknade za obnovljive izvore vrši se putem računa za električnu energiju JP Elektroprivreda BiH. Cjelokupan iznos prikupljenih sredstava preusmjerava se Operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju (OIEIEK).

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Prihvati notifikacije