Svijet

IGES: BiH je starija članica UN-a od Srbije

Republika Bosna i Hercegovina je u paketu primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija zajedno sa Republikom Hrvatskom i Republikom Slovenijom 22. maja 1992. godine, kaže se u najnovijem saopštenju IGES-a - Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost.

Države bivše Jugoslavije
FOTO: ILUSTRACIJA/WIKIPEDIA

Zbog protokola UN-a koji slijedi abecedu, prilikom proglašavanja novih članica, pročitana je prvo Bosna iHercegovina, pa je i zvanično na listi UN-a navedena kao prva od sljednica bivše Jugoslavije.

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je time prestala biti članica UN-a, što je i dokumentovano na sljedeći način: “Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je prvobitna članica Ujedinjenihnacija, a Povelja je u njeno ime potpisana 26. juna 1945. i ratificirana 19. oktobra 1945., sve do njenog raspada nakon osnivanja i naknadnog prijema kao nove članice Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska,Republika Slovenija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Savezna Republika Jugoslavija.Pročitajte više ovdje.

Savezna republika Jugoslavija, u čijem sastavu su bile Srbija i Crna Gora, osam godina nakon Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, 1. novembra 2000. godine, primljena je u članstvo UN-a. Nakon što je Crna Gora proglasila nezavisnost i postala članica UN-a 28. juna 2006. godine, Srbija je nastavila članstvo koje je započela 2000. godine i tako se vodi u dokumentima UN-a.

Sjeverna Makedonija je postala članica 8. aprila 1993. godine pod tadašnjim imenom Bivša jugoslovenska Republika Makedonija. Kada je promjenila ime u Republika Makedonija 2019. godine, nastavila je svoje članstvo u UN-u, samo pod novim imenom.

Republika Kosovo još uvijek nije primljena u punopravno članstvo