BiH

General Mašović sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga u Evropi generalom Cavolijem

FOTO: MO BIH
FOTO: MO BIH

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik SenadMašović sastao se 17. oktobra 2022. godine sa generalom Christopherom Cavolijem,komandantom savezničkih snaga u Evropi (Supreme Allied Command Europe SACEUR),ujedno SACEUR vrhovnim komandantom NATO-a.

Tokom sastanka, general Mašović je upoznao generala Cavolija sa postavljenim ciljevima iostvarenim rezultatima u proteklom periodu, kao i trenutnim i budućim aktivnostima Oružanihsnaga Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu. Također, razgovarano je o dosadašnjojuspješnoj bilateralnoj saradnji između Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD-a, temogućnostima jačanja i unapređenja saradnje u narednom periodu, sa posebnim naglaskom naprovođenje projekata modernizacije i poboljšanja kapaciteta Oružanih snaga BiH.

General Cavoli je pohvalio rezultate ostvarene u procesu reforme odbrane i ostvareni napredak uizgradnji i jačanju sposobnosti i kapaciteta OS BiH, te iskazao spremnost za nastavkom pružanjapotrebne podrške Oružanim snagama BiH. Izrazio je nadu da će se ova i ovakva saradnjanastaviti i u budućnosti, sa težištem na obuci i zajedničkim vježbama koje donose benefite iOružanim snagama Bosne i Hercegovine, ali sigurno i Oružanim snagama Sjedinjenih AmeričkihDržava.

General Cavoli je izrazio svoje profesionalno opredjeljenje da će i dalje čvrsto stajati uz Oružanesnage BiH i državu Bosnu i Hercegovinu. Također, istakao je važnost sigurnosti za sve građaneBiH, koja će, kako je rekao, moći biti ojačana kroz jačanje ukupnih kapaciteta OS BiH. Unastavku sastanka, general Cavoli je istakao da “OS BiH posmatra kroz prizmu pouzdanog ikredibilnog partnera.”

Tokom razgovora zajednički je istaknuta potreba i spremnost daljnjeg jačanja bilateralne saradnjeOS BiH i OS SAD-a, kao multilateralne saradnje sa NATO-om, te mogućnost pružanja adekvatnepodrške u razvijanju svih posebnih kapaciteta za stvaranje uslova koji mogu odgovoriti svimbudućim izazovima i zadacima koji se postave pred OS BiH.

Prihvati notifikacije