Politika

Tri važna zakona na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH i Zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH su na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazane za utorak, 30. januara.

FOTO: ARHIVA
FOTO: ARHIVA
Arhiva

Ove prijedloge zakona u parlamentarnu proceduru je uputio Savjet ministara sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u BiH kao rok za uspostavljanje i operativnost Odjeljenja za sprovođenje postupka po izvještajima određuje se 23. mart.

Istovremeno se uvode prelazne odredbe u vezi sa disciplinskim prekršajima uz neznatne tehničke korekcije pravnih termina radi lakše primjene u praksi.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi vrši se prilagođavanje potrebama prakse i otklanjanja nedostataka uočenih u njegovoj dosadašnjoj primjeni.

Dopune zakona, između ostalog, obezbjeđuju pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi na svim kontrolisanim aerodromima u BiH, uključujući i aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu Zakona.

Predložena rješenja, navodi se u obrazloženju, usklađena su sa zahtjevima iz protokola Multilateralnog sporazuma o stvaranju Evropske zajedničke vazduhoplovne oblasti /ECAA/ u pogledu naziva i organizacije djelatnosti.

Predviđeno je da poslanici u prvom čitanju razmotre Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, za koji Savjet ministara kao predlagač navodi da za cilj ima obezbjeđivanje efikasnije i odgovornije javne uprave.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da se izmjenama i dopunama koje su usaglašene s ekspertima SIGMA, organizacije koja za potrebe EU prati napredak sprovođenja reformi u različitim oblastima, i Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH stvaraju uslovi za uspostavljanje registra zaposlenih u institucijama BiH kao jednog od ključnih uslova za početak sistemske reforme javne uprave na nivou BiH.

Istovremeno se u zakon uvodi novo radno mjesto inspektor i jača njegova pozicija službenika sa posebnim ovlaštenjima.

Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH omogućiće većem broju zainteresovanih lica prijavu na javni konkurs, olakšati proces predaje dokumentacije, te ubrzati proces zapošljavanja.

Novina u zakonu je omogućavanje i drugim licima, koja nisu u državnoj službi, podnošenje prijava ukoliko imaju saznanje o učinjenim povredama službene dužnosti.

Na dnevnom redu su i izvještaji Kolegijuma Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o nekoliko tačaka razmatranih na prethodnim sjednicama, kao i više izvještaja, među kojima su i izvještaji Savjeta ministara o spoljnotrgovinskom prometu oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2019. godinu i izvještaj Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2022. godinu.

Predviđeno je razmatranje poslaničkih inicijativa, te davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma dostavljenih Predstavničkom domu do ove sjednice.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 sati.