BiH

Predstavnički dom PSBiH zasjeda danas, glavne teme VSTV, BHANSA, državna služba…

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Arhiva

Predloženim izmjenama i dopunama zakona za 90 dana se pomjera rok za uspostavu i operativnost Odjela za provedbu postupka ро izvještajima, koji bi u novom roku trebao biti operativan do 23. marta 2024. godine.

Istovremeno se uvode prijelazne odredbe u vezi sa disciplinskim prekršajima uz neznatne tehničke korekcije pravnih termina radi lakše primjene u praksi.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predloženim zakonom vrši se prilagođavanje potrebama prakse i otklanjanjaju nedostaci uočeni u njegovoj dosadašnjoj primjeni.

Predloženi zakon usklađen je sa zahtjevima iz Protokola II Multilateralnog sporazuma o stvaranju Evropske zajedničke zrakoplovne oblasti (ECAA) u pogledu naziva i organizacije djelatnosti.

Dopune zakona, između ostalog, osiguravaju pružanje usluga u zračnoj plovidbi na svim kontroliranim aerodromima u BiH, uključujući i aerodrome osnovane nakon stupanja na snagu Zakona.

Poslanici bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma utvrdila je usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržala principe prijedloga ovog zakona.

Ministar pravde u Vijeću ministara BiH Davor Bunoza je kazao da predloženim zakonom nastoje riješiti neke ključne, praktične probleme koji su se pojavili u praksi i uskladiti taj propis sa drugim zakonskim propisima, ali isto tako uskladiti zakon sa pravnom stečevinom EU.

Po njegovim riječima, jedan od prioriteta koje BiH mora uraditi na putu ka EU jeste i reforma javne uprave.

Ovim izmjenama i dopunama to pitanje nastojimo otvoriti i krenuti sa poboljšavanjem Zakona o državnoj službi – naveo je ministar Bunoza.

Predstavnički dom državnog parlamenta bi trebao razmatrati i izvještaje Kolegija Doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o nekoliko tačaka razmatranih na prethodnoj sjednici, a koje nisu imale potrebnu entitetsku većinu prilikom glasanja poslanika.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i više izvještaja, nekoliko poslaničkih inicijativa, te davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma, ugovora i memoranduma.