BiH

Do kraja jula nastavak radova na tunelu Hranjen

U toku je evaluacija ponuda koje su pristigle na tender za izbor izvođača radova za izgradnju tunela Hranjen -Faza I- nastavka LOT 1 (iskop i izrada podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne obloge).

FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH

“Komisija za evaluaciju ponuda za izbor izvođača radova za nastavak izgradnje tunela Hranjen će završiti postupak razmatranja ponuda do početka iduće sedmice, a do kraja jula JP Autoceste FBiH će potpisati ugovor i uvesti izvođača radova u posao”, kazao je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Ukupna vrijednost projekta

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 32.500.000,00 KM bez PDV-a.

Ova sredstva osigurana su iz Budžeta Federacije BiH. Za iznos odobrenih sredstava nastavit će se iskop i ugradnja primarne podgrade u glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi sa južne/izlazne strane kao i ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge sa obje strane tunela Hranjen (sjeverne/ulazne i južne/izlazne strane).

Izgradnja tunela Hranjen, najzahtjevnijeg dijela brza cesta Prača – Goražde, sastoji se od dvije cijevi, dužine od 5,5 kilometara.

Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Historijski projekat

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara.

S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.