BiH

BiH uputila Hrvatskoj primjedbe na studiju u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac saopštio je da je BiH danas uputila Hrvatskoj odgovor sa zahtjevima i primjedbama na zahtjev za izdavanje sadržaja o studiji uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

“Uradili smo svoj dio posla i danas smo, u definisanom roku, putem Ministarstva inostranih poslova BiH uputili odgovor Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske”, rekao Košarac.

Dodao je da je odgovor dostavljen i Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, kao kontakt tački za Espoo konvenciju, koje će o tome informisati i sekretarijat ove konvencije.

On je istakao da su odgovor sačinili članovi Pravnog i Ekspertskog tima za Trgovsku goru, u koordinaciji sa nadležnim entitetskim tijelima, sa fokusom na konkretne primjere u kojima Hrvatska krši odredbe Espoo konvencije i Zajedničke konvencije o bezbjednosti zbrinjavanja istrošenog goriva i radioaktivnog otpada.

Dodao je da su eksperti i pravnici u saradnji sa predstavnicima institucija u BiH, te nevladinim sektorom, reagovali na adekvatan način i sačinili sveobuhvatan odgovor sa nizom primjedbi na sadržaj studije uticaja na životnu sredinu.

On je istakao da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH nastaviti da redovno obavještava Savjet ministara BiH o svim preduzetim aktivnostima, kao i da će nadležnim institucijama redovno dostavljati tražene podatke i informacije u vezi sa rješavanjem problematike izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori.

“Ovo je ključno pitanje o kojem postoji jedinstven stav institucija na svim nivoima vlasti u BiH. Oštro se protivimo odlaganju otpada u neposrednoj blizini granice i nećemo odustati od napora da spriječimo Hrvatsku u toj namjeri”, naglasio je Košarac.

On je istakao da su u tom pogledu mobilisane sve nadležne institucije i da postoje adekvatni stručni kapaciteti za to.

“Danas smo završili određeni dio posla, ali nastavljamo sa planiranim aktivnostima”, poručio je Košarac.

On je naglasio da namjera Hrvatske da izgradi sporno odlagalište na Trgovskoj gori predstavlja ozbiljan čin ugrožavanja bilateralnih odnosa sa BiH, te je izrazio nadu da će se na temelju stučnih analiza i rasprava, kao i diplomatskim aktivnostima iznaći rješenje u interesu ljudi koji žive u slivu rijeke Une.