Sarajevo

Zimska služba preduzeća Park već treći dan u punom kapacitetu na terenu: Upućen apel građanima

Zimska služba preduzeća Park već treći dan u punom kapacitetu je na terenu i radi poslove uklanjanja snijega sa staza, pločnika, stepeništa, a od jutros osim tih poslova počelo je i uklanjanje snijega sa staza kroz dječija igrališta, sa parkovskog mobilijara, uz parkovske korpe i slično.

FOTO: FB KJKP PARK SARAJEVO
FOTO: FB KJKP PARK SARAJEVO

Uporedo s ovim poslovima kontinuirano se radi tretiranje staza protiv poledice, uklanjanje leda i zaštita od formiranja novog i ugaženog. Ekipe preduzeća Park rade i poslove zaštite komunalne čistoće, odnosno prikupljanje i odvoz komunalnog smeća sa zelenih površina, pražnjenje parkovskih korpi i higijenu prostora uz staze i pločnike. Na terenu je i kompletna mehanizacija ovog preduzeća.

“Svi poslovi kontinuirano se rade na području sedam općina u KS, na površinama koje su inače Programom dodijeljene preduzeću Park u nadležnost. To su općine Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Trnovo i Vogošća. Nastavljena je i zaštita, odnosno rasterećenje krošnji manjih stabala, mladih sadnica i ukrasnog grmlja od snijega, tako da dio ekipa na terenu radi otresanje snijega i zaštitu zelenila od oštećenja. Kontinuirano na terenu je i Parkova jedinica za njegu i zaštitu visokih i odraslih stabala. U saradnji sa Štabom civilne zaštite ekipe rade intervencije na uklanjanju drvne mase stabala koja je oštetio snijeg. Nakon jučerašnje tri intervencije, jutros su već bili na tri adrese.

U ulici Antuna Hangija br. 87 orezali su krak jednog stabla koje se polomilo usljed težine snijega. Uz pomoć krana auto korpe ekipe su izvršile sječu polomljenih dijelova krošnje i uklanjanje drvne mase. Još jedna intervencija realizirana je u ulici Čekaluša br. 39. Grana jednog stabla polomila se i obrušila, a brzom intervencijom ekipe Parka spriječena je veća šteta. Trenutno su u ulici Višnjik br. 9 gdje rade uklanjanje stabla čiji korjenov sistem je popustio usljed težine snijega.

U sva tri slučaja radilo se o stablima za koja prethodno nije bilo izdato rješenje za orezivanje, sječu ili dekaptaciju. Preduzeće Park i dalje apelira na građane da se pridržavaju mjera koje nalaže narandžasti meteoalarm koji je i dalje na snazi”, navodi se u saopćenju KJKP Park Sarajevo.

Zimska služba preduzeća Park već treći dan u punom kapacitetu je na terenu i radi poslove uklanjanja snijega sa staza,…

Posted by KJKP Park Sarajevo on Monday, January 23, 2023

Prihvati notifikacije