Politika

Zbog glasova protiv delegata iz RS-a, zakoni upućeni Kolegiju na usaglašavanje

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije usvojio niti jedan od tri predložena zakona, jer nije bilo potrebne entitetske većine iz RS-a, pa su upućeni Kolegiju na usaglašavanje. Protiv predloženih zakona su glasala četiri delegata koja dolaze iz SNSD-a.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, čiji je predlagač Predstavnički dom, jedan je od tri zakona koji je upućen Kolegiju na usaglašavanje, jer prilikom glasanja o principima nije bilo potrebne entitetske većine iz RS-a.

Predloženi zakon predviđa povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM zbog inflatornih kretanja i povećanja cijena roba i usluga.

Delegat Želimir Nešković je podsjetio da je provobitni prijedlog ovog zakona podrazumijevao dvije stvari – prvu da limit za ulazak u PDV sistem bude 100.000 KM, a drugu da se mjesečni izvještaj podnosi do kraja mjeseca, a ne kao do sada da to bude do 10. u mjesecu.

“Drago mi je što je u Predstavničkom domu došlo do usaglašavanja bar u jednom dijelu, ali ostaje žal zbog ovog drugog segmenta koji je vrlo važan”, kazao je Nešković.

Delegat Zlatko Miletić smatra da nije uredu, s aspekta zahtjeva poslodavaca u BiH, da od ove dvije stvari “skinemo jednu“.

Delegat Džemal Smajić je ocijenio da je ovaj zakon o PDV-u veoma važan.

Kaže da ga je kontaktirao jedan broj ljudi koji imaju neke obrte i poslove, „da radimo na tome da se ovaj zakon usvoji ovakav kakav jeste, iako stoji i dalje to da je trebala biti pomjerena granica prijave PDV-a za kraj mjeseca, a ne do 10. u mjesecu”, kazao je Smajić.

Delegat Radovan Kovačević je kazao da teškog srca danas glasa protiv određenih zakona, „ali je potpuno jasno da će prvi zakon za koji ćemo glasati ovdje biti zakon o Ustavnom sudu“.

Delegat Zlatko Miletić je kazao da Kovačević ima pravo na svoj politički stav, „ali ako je Kolegij znao za ovakav stav, da ovi zakoni neće proći, niste trebali sazivati sjednicu Doma naroda“.

Dom naroda usvojio je Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, te je dao saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.

Nije usvojena delegatska inicijativa Kemala Ademovića kojom se od Vijeća ministara BiH, a posebno od Ministarstva sigurnosti BiH, traži hitno pokretanje procedure za proširenje kapaciteta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za minimalno 100 polaznika u roku od tri mjeseca od dana usvajanja inicijative.

Prihvati notifikacije