BiH

Zakon o zaštiti na radu FBiH: Dva nova pravilnika stupila na snagu

Izdvojit ćemo najznačajnije novosti koje donose Pravilnik 1 i Pravilnik 2.

FOTO: ILUSTRACIJA / OPĆINA CENTAR
FOTO: ILUSTRACIJA / OPĆINA CENTAR

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća da su Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/23) i Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja o povredi na radu i profesionalnim oboljenjima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/23) stupili na snagu te ih je s tim u vezi Ministarstvo učinilo dostupnim na web stranici Ministarstva.

Pravilnicu su 08.02.2023. godine objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH.

Kazali su da su navedenim pravilnicima propisane određene forme obrazaca koje su također objavljene na stranici Ministarstva i kojih su poslodavci dužni da se pridržavaju.

Izdvojit ćemo najznačajnije novosti koje donose Pravilnik 1 i Pravilnik 2:

Utvrđuje se nova forma i sadržaj Izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju, kao i obaveze poslodavca i radnika u navedenim situacijama, kao sastavni dio Pravilnika 1;Pravilnikom 2 definišu se poslovi i uvjeti rada, kao i raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom;Propisuju se opći i specifični elementi prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda, sadržani prema programima iz priloga II i III, kao sastavnim dijelovima Pravilnika 2;Propisani su novi Obrasci za postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda za radnike koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom*.*Izvještaji o obavljenim prethodnim i periodičnim ljekarskim pregledima izdati u skladu sa Pravilnikom o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim mjestima („Sl. list SRBiH“, br. 2/91), ostaju na snazi do nastupanja obaveze za obavljanje novog periodičnog ljekarskog pregleda, računajući prema rokovima utvrđenim u prilogu III iz člana 11. stav (2) ovog Pravilnika.

Pravilnici su stupili na snagu dana 09.02.2023. godine, od kada prestaje primjena prethodno važećih pravilnika koji reguliraju istu materiju, a koji su bili na snazi od 1991. godine.

Podsjetimo, na sjednici Doma naroda 1. oktobra 2020. godine usvojen je novi Zakon o zaštiti na radu FBiH. Zakon je na snagu stupio 7. novembra 2020. godine, a objavljen je u Službenim novinama FBiH 79/20.

Riječ je o reformskom zakonu koji je usklađen s međunarodnim dokumentima odnosno samom direktivom. Zakon propisuje obaveze za sve poslodavce, kako za one iz realnog sektora tako i za poslodavce iz javnog sektora.

Zakon se primjenjuje na sve one institucije koje su reguliane zakonom o radu institucija BiH što podrazumjeva udruženja i fondacije, jer ne postoji zakon na državnom nivou. Obavezu primjene Zakona imaju i oružane snage i policijski službenici, sve do momenta dok se za njih ne donese poseban propis.

Jedna od obaveza poslodavaca je bila je i izrada internog Pravilnika o zaštiti na radu, te donošenje Akta o procjeni rizika.

I.R.

Prihvati notifikacije