Politika

Vojin Mijatović predstavio prvih 100 dana rada Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH

Ministar razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović objavio je rezultate rada tog ministarstva u prvih 100 dana rada.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
Arhiva

Mi smo servis građana, zato smatram obavezom da podnesem izveštaj građanima za prvih 100 dana svog rada. Preuzeli smo odgovornost i zatekli stanje kakvo smo zatekli, da je valjalo građani ne bi pokazali volju za promenom na izborima, naveo je Mijatović.

Kada je u pitanju izgradnja poduzetničkih zona odobreno 14 projekata u ukupnom iznosu od 1.942.529,10 KM. Odobrena su četiri projekta u ukupnom iznosu od 76.000,00 KM vezano za izradu dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone.

Odobreno je i 100 projekata u ukupnom iznosu od 622.531,55 KM kao poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti te 165 projekata vrijednih 1.083.104,80 KM u okviru poticaja novoosnovanim subjektima male privrede. Za jačanje konkurentnosti MSP-a idobreno je 96 projekata u ukupnom iznosu od 2.777.570,49 KM, dok je za pružanje mentoring usluga za mala i srednja poduzeća odobreno devet projekata u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 KM. U skladu sa rezultatima po Programu odobreni su krediti za 42 preduzeća u iznosu od 9,680,932.78 KM, te su upućeni na obradu kreditnih zahtjeva u Razvojnu banku Federacije BiH.

Pročitajte još

-Objavljen je Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore FBiH. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine predvidio je da će se Pravilnikom koji donosi Ministar propisati način plaćanja, visina i raspodjela članarine obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti.

Članarina je propisana na mjesečnom nivou u iznosu od 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija i to za obrte koji obavljaju djelatnost u osnovnom i dodatnom zanimanju. Pravilnik je prethodno u potpunosti usaglašen sa Obrtničkom komorom Federacije BiH. Napominjem da je naknada 50% niža za obrtnike u odnosu na istu koja je bila na snazi u skladu sa prethodnim Zakonom, navodi ministar Mijatović.

Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH predviđen je obrtni registar kao informacioni sistem za upravljanje procesom registracije i obradu podataka o obrtima, kojim će upravljati FMRPO, a koji će sadržavati podatke o obrtnicima i licima koja obavljaju srodnu djelatnost i što je najbitnije, čiji je upis obavezan u skladu sa ovim Zakonom. Kako ističe Mijatović, veliki je ovo iskorak u odnosu na postojeće stanje, jer će registracija u istom biti neophodan uslov za registraciju obrta odnosno njegovo egzistiranje. Također je Izrađena testna verzija Obrtnog registra, koja u skladu sa tehničkom specifikacijom sadrži šest modula koji obuhvataju funkcionalnosti potrebne za pokrivanje svih nužnih procesa koji se odvijaju oko obrta odnosno srodnih djelatnosti u Federaciji BiH.

Što se tile međunarodnih projekata, potpisan je Memorandum o suradnji između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Znanstveno – istraživačkog instituta „Verlab“ i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u BiH. Ovaj dokument uspostavlja okvir saradnje na zajedničkim ciljevima podrške malim i srednjim poduzećima u BiH na putu digitalne transformacije i uvođenja digitalnih inovacija. Cilj Memoranduma, između ostaloga, je razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, te poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacije procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja poduzeća. Predviđeno je da se putem ovog centra uspostave mehanizmi praćenja i evaluacije napretka digitalnih transformacija malih i srednjih poduzeća, kao i da se kontinuirano unapređuju usluge i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati i zadovoljile potrebe malih i srednjih poduzeća u procesu digitalne transformacije preduzeća.

Potpisan je i Anex Sporazuma između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i UNDP-a o provođenju projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta”. Ovaj projekat implementira UNDP u saradnji sa Vladom Kraljevine Norveške. Projektom se, ističe ministar, pruža podrška izgradnji kapaciteta za dobro upravljanje i unapređenje ekonomskog razvoja. Istovremeno, program stimuliše izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Na osnovu identifikovanih potreba, jedna od ključnih projektnih aktivnosti fokusirana je na razvoj poduzetništva, između ostalog, i kroz unapređenje i jačanje sistema poslovne podrške u Bosni i Hercegovini. saradnji sa UNDP, kroz javni poziv koji će raspisati Ministarstvo, projekat će pružiti podršku davaocima usluga u Federaciji s ciljem uspostave nove ili osnaživanja postojeće linije poslovne podrške usmjerene prema malim i srednjim preduzećima, sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Putem javnog poziva biće odabrani kvalifikovani pravni subjekti, neprofitne organizacije koje pružaju usluge poslovne podrške iz Federacije BiH, kojima će biti dodijeljena poticajna sredstva namjena za uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih linija poslovne podrške.

-Ukupna vrijednost Sporazuma sada iznosi 270.000 KM, od čega učešće UNDP-a iznosi 120.000 KM, a Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta 150.000 KM. Kroz ovaj projekt planirana je podrška za najmanje 11 davaoca usluga poslovne podrške i najmanje 11 usluga poslovne podrške. Pored potpisivanja ovog sporazuma, UNDP će podržati Ministarstvo prilikom razvoja alata za samoprocjenu cirkularnosti i cirkularne zrelosti malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti od koristi malim i srednjim preduzećima, ali i institucijama sistema da razviju odgovarajuće politike podrške u oblasti cirkularne ekonomije, navodi ministar Mijatović.

On do kraja godine najavljuje rad na izradi Zakona o poticanju razvoja male privrede, Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH i Zakona o o društvenom/socijalnom poduzetništvu.

Prihvati notifikacije