Sarajevo

Vogošća: Parkiraju jer su bahati ili ne znaju čitati

Da na vratima garaža, u naselju Vogošća, u ulici Samira Gradišića, umjesto ”Molim te ne parkraj RVI” piše “NE PARKIRAJ KRADEMO”, zasigurno bi ispred njih bilo više slobodnog prostora za kretanje onih koji su u stanju potrebe.

Parkiranje u Vogošći
FOTO: E. MURAČEVIĆ

Nadobudni vozači, u želji da parkiraju svoje četverotočkaše, ne mare za apele onih kojima barijere smetaju u kretanju.

-Ovi izgleda ne znaju da čitaju, dobacivali su prolaznici u trenutku dok smo, objektivom našeg foto aparata, bilježili ove postupke bahatih vozača.