Politika

Vlada RS-a usvojila mjere za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 23. sjednici u Banjaluci, Informaciju o stanju bezbjednosti sa prijedlogom Programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj i zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da pored redovnih aktivnosti, koje preduzima u okviru svoje resorne nadležnosti u cilju jačanja bezbjednosti u školama, dodatno djeluje u pravcu stvaranja stimulativnog i sigurnog okruženja za svu djecu.

FOTO: VLADA RS
FOTO: VLADA RS

Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava provodi aktivnosti na poboljšanju materijalno-tehničkih uslova u školama i đačkim domovima, u skladu sa usvojenim Programom mjera.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture formiraće se interresorni tim na nivou Vlade Republike Srpske, koji će činiti predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstva porodice omladine i sporta.

Mjere koje su predložene odnose se na sljedećih 11 prioriteta: unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova, prikupljanje podataka o nasilju i u vezi sa prevencijom nasilja, te praćenje promjena tokom vremena, sprečavanje nasilja unapređenjem nastavnog plana i programa, kadrovsko jačanje stručne službe, rad s nastavnicima, vaspitačima u đačkim domovima, stručnim saradnicima i direktorima, unapređenje programa za prevenciju nasilja, uključivanje roditelja u aktivnosti s ciljem sprečavanja nasilja, uključivanje zajednice u aktivnosti s ciljem sprečavanja nasilja, provođenje medijske kampanje o prevenciji nasilja u školama, analiza, te praćenje stanja i ocjena pristupa u borbi protiv nasilja. Zadatak interresornog tima je da vrši koordinaciju aktivnosti tokom provođenja mjera utvrđenih Programom mjera kako bi se unaprijedio protok i razmjena informacija u vezi vršnjačkog nasilja između nadležnih ministarstava.

Sve naprijed navedeno govori o potrebi dodatnog djelovanja na suzbijanju i sprečavanju nasilja na svim nivoima društva, počevši od škole i porodice. Odnosi između nastavnika i učenika, načini poučavanja, mjere sigurnosti, uključenost roditelja u školski život djece, kao i odnosi među učenicima oblikuju školsko okruženje i klimu u kojoj se učenici vaspitavaju i obrazuju javlja BHRT.

Prihvati notifikacije