BiH

Vanjska revizija rada VSTV BiH: Fokus na gubitku povjerenja javnosti u rad bh. pravosuđa

Najozbiljniji izazov za Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) jeste nedostatak povjerenja bh. građana i stručne javnosti u ovo regulatorno tijelo i pravosuđe generalno - jedna je od ocjena sadržanih u Izvještaju o vanjskoj reviziji rada VSTV BiH.

FOTO: FENA/ALMIR RAZIĆ
FOTO: FENA/ALMIR RAZIĆ

U skladu s ovim izvještajem koji su sačinili neovisni međunarodni eksperti, a koji je predstavljen danas u Sarajevu, predložene su i mjere koje je neophodno poduzeti radi unapređenja procesa imenovanja, disciplinske odgovornosti i drugih ključnih oblasti prioritetnih za neometano funkcioniranje pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Referirajući se na nalaze i ocjene sadržane u spomenutom izvještaju sudija, profesor na Univerzitetu u Maastrichtu i bivši predsjednik Evropske mreže sudskih vijeća (ENCJ) Kees Sterk podsjetio je kako je VSTVBiH zatražio od Komsije za reviziju da odgovori na pitanja – da li je VSTV djelotvoran u ispunjavanju zakonom datih nadležnosti.

– Naš fokus je bio na tome da kažemo koje promjene u politici i djelovanju članova VSTV-a su neophodne i moguće u okviru nadležnosti ovog regulatornog tijela – kazao je Sterk u izjavi za medije uoči zvanične prezentacije spomenutog izvještaja.

Istaknuo je kako su preporuke iz Izvještaja usmjerene na pokretanje procesa promjena na temelju kriterija Vijeća Evrope, Evropske unije i OSCE-a.

Dodao je kako prvi nalaz govori o tome da je rad VSTV-a BiH u potpunosti u skladu sa standardima koji se primjenjuju i na druga vijeća u Evropi, tako da, prema mišljenju Komisije, Zakon o VSTV-u ne predstavlja problem.

– Međutim, postoje određeni ozbiljni problemi. Temeljni problem je, zapravo, nedostatak povjerenja stručne javnosti i građana BiH u rad pravosuđa – ističe Sterk.

Istovremeno je upozorio kako koraci koje je VSTVBiH poduzeo na planu vraćanja povjerenja nisu dovoljni, ocijenivši kako su, stoga, neophodne određene promjene u politici djelovanja VSTV-a i postupanju samih članova Vijeća.

Nadalje je pojasnio kako se te promjene odnose na različite oblasti, odnosno nadležnosti VSTV-a, napominjući da je potreban kontinuirani strateški pristup kako bi se u konačnici te promjene i realizirale.

Usto je precizirao kako takav pristup podrazumijeva da je najmanje jednom godišnje potrebno dati odgovore na određena pitanja, uključujući pitanje da li VSTV na ispravan način postupa kako bi povratio povjerenje i da li radi na pravim pitanjima, odnosno da li u svemu tom postupa pravovremeno.

– Komisija za reviziju je dala 15-tak preporuka koj se odnose na različite oblasti, a koje se tiču etike članova Vijeća, postupka imenovanja, disciplinskih postupaka i oblasti upravljanja/rukovođenja, te dodatnog uređenja odnosa VSTV-a i pravosudnih institucija – kazao je, među ostalim, Sterk, izražavajući očekivanje da će preporuke Komisije biti provedene u potpunosti.

Na značaj revizije kao mehanizma za osiguranje vladavine prava ukazao je i direktor Sudske administracije Norveške i bivši međunarodni član VSTV-a BiH Sven Marius Urke, potcrtavajući kako se u narednom periodu treba fokusirati na to da li VSTV postupa po utvrđenim preporukama, te na pitanje izrade novog Zakona o VSTV-u BiH.

Kada se radi o nezavisnom i efikasnom funkcioniranju pravosuđa, Urke ističe nezaobilaznu ulogu koju mediji imaju na tom planu, a u smislu praćenja rada pravosuđa i eventualnog kritiziranja pojava odstupanja od utvrđenih pravnih standarda. Na medijima je da traže da VSTVBiH bude odgovoran za ono što radi, jer ukoliko ste vi kritični, samo u tom slučaju možemo imati i nezavisno i odgovorno i Vijeće i pravosuđe – poručio je Urke, napominjući kako i u slučaju korektnog odnosa spram utvrđenih obaveza postoji mnogo stvari koje je potrebno unaprijediti.

Rad spomenute Komisije i njene nalaze pozdravio je predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija, podsjećajući kako je VSTV prije godinu dana donio odluku da zatraži od partnera – Evropske mreže sudskih vijeća da sačine eksternu reviziju rada VSTV-a, te posredno i rada cjelokupnog pravosuđa u BiH.

– Cijenili smo u tom trenutku da su pred nama velike odluke i veliki izazovi i željeli smo presjek aktuelnog stanja od međunarodnih eksperata – kazao je Lagumdžija.

Naveo je kako su ti izazovi podrazumijevali izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH i izradu novog zakona o VSTV-u BiH i novog strateškog dokumenta Vijeća za period od narednih nekoliko godina, budući da aktuelni reformski program istječe krajem tekuće godine. Jutros smo u VSTV-u imali prvo predstavljanje Izvještaja o vanjskoj reviziji, te smo, generalno, konstatovali da je nalaz vrlo objektivan i da je odgovoreno na sva postavljena pitanja – zaključio je predsjednik VSTV-a BiH, istaknuvši spremnost ovog tijela da postupi u skladu s nalazom i utvrđenim preporukama.

Inače, VSTVBiH je sticanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji postao dijelom Evropske mreže pravosudnih vijeća putem dobivanja statusa posmatrača.

Stoga se, kako je rečeno, provedba eksterne revizije, može prepoznati i kao jedna od aktivnosti kojom VSTVBiH pokazuje svoju snažnu opredijeljenost za reformski put orijentiran ka članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Prihvati notifikacije