BiH

Uposlenici Službe za poslove sa strancima osuđeni na ukupno 21 godinu zatvora, moraju vratiti 60.000 KM

Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu u predmetu Boris Kordić i dr. kojom su optuženi Boris Kordić i Josip Kvesić proglašeni krivim.

FOTO: N1
FOTO: N1

Krivi što su, u svojstvu službenih lica Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH, Terenskog centra Mostar, počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivičnim djelom iznuda. Sud je prvooptuženom Borisu Kordiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i šest (6) mjeseci.

Istom presudom, Sud je drugooptuženom Josipu Kvesiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i šest mjeseci.

Nadalje, od optuženih Borisa Kordića i Josipa Kvesića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 60.000 KM, koji iznos su optuženi dužni solidarno uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine.

Sud je nakon izricanja drugostepene presude 27.11.2023. donio rješenje kojim se prema optuženim Borisu Kordiću i Josipu Kvesiću produžavaju mjere zabrane putovanja i mjera privremenog oduzimanja putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice BiH. Ove mjere će prema optuženima trajati do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

Optuženi Boris Kordić i Josip Kvesić su oglašeni krivim što su kao službena lica u institucijama BiH, u periodu od oktobra 2012. do marta 2014. godine, u sastavu grupe za organizirani kriminal, koristeći svoje službene položaje i ovlaštenja, iznuđivali novac od pojedinih stranih državljana na način da su donosili nezakonite službene akte i poduzimali nezakonite službene radnje, sve kako bi prisilili strane državljane koji borave na području Bosne i Hercegovine, predstavništva stranih nevladinih organizacija registriranih na području Bosne i Hercegovine i druga pravna lica kojima upravljaju strani državljani na području Bosne i Hercegovine da poduzmu radnje na štetu svoje i tuđe imovine, saopšteno je iz Suda BiH.