BiH

Udruženje 'Sense': Pružiti psihosocijalnu podršku ženama u potrebi

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje građana Psihološki centar Sense organizirali su danas u Banjoj Luci okrugli stol na kojem je predstavljena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje s nevladinim organizacijama kako bi se poboljšali uvjeti života u Banjoj Luci s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

FOTO: FONDACIJA CURE
FOTO: FONDACIJA CURE

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija s ciljem jačanja kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Kako je kazala članica Udruženja građana Psihološki centar Sense Maja Zelić u fokusu skupa bila je saradnja između institucija i ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica u pružanju psihosocijalne podrške ženama u potrebi.

– S obzirom da je okruglom stolu prisustvovala uime Gradske uprave Grada Banja Luka Lana Matić podijeljene su mnoge informacije od značaja, te smo iz prve ruke čule o učešću Grada u temama o rodnoj ravnopravnosti i samoj saradnji s nevladinim organizacijama – dodala je Zelić.

Naglasila je da Udruženje Sense na osnovu preporuka uspostaviti bližu saradnju sa udruženjima građana iz Banje Luke koja već imaju definiranu saradnju s Gradom, te ponuditi usluge iz domena psihološkog osnaživanja i unapređivanja mentalnog zdravlja građana.

– Mapirane su i određene teme koje se tiču unapređenja položaja žena na kojima je potrebno djelovati, a koje su prepoznate od institucija na lokalnom nivou što će također biti dalji fokus Sensea – najavila je Zelić.

Kazala je i da su targetirane određene ciljne populacije na koje će Udruženje usmjeriti djelovanje, te će kroz Ugovor o poslovnoj saradnji sa Univerzitetskim Centrom za pomoć studentima s posebnim potrebama nastojati institucionalizirati svoj rad, a u sferi unapređenja mentalnog zdravlja.

Uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Selma Hadžihalilović također je kazala da je potpisan ugovor tako da će članice Udruženja ‘Sense’ sada moći koristiti prostorije Centra koje su rekonstruirane i raspolažu s najsavremenijom opremom.

Predloženo je da Udruženje “Sense” kao specifično udruženje koje se bavi psihološkom podrškom u saradnji s Centrom inicira formiranje karijernog centra koji bi pružao direktnu podršku učenicima završnih razreda srednjih škola te studentima u cilju pronalaska karijernog rješenja.

Jedan od ciljeva organiziranja današnjeg okruglog stola je i ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva u čijem fokusu djelovanja su ženska prava, a kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.