Sarajevo

U Općoj bolnici u Sarajevu od danas novi način naručivanja pacijenata za prvi i kontrolni pregled

Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš" uvela je novi način naručivanja, za prvi i kontrolni pregled, putem Integralnog informacionog sistema (AIS/BIS).

FOTO:  BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Uvođenje e-Uputnice za poliklinički dio (specijalističko-konsultativne službe) počinje danas.

Kako navode u saopćenju za javnost, pacijent kojem je potreban prvi pregled treba se najprije javiti svom ljekaru porodične medicine gdje će, putem e-Uputnice, dobiti prvi raspoloživi termin za specijalističko-konsultativnu službu Opće bolnice, na toj uputnici će biti upisan datum i vrijeme pregleda.

Kao primjer navode naručivanje za Kabinet za ortopediju i traumatologiju.

“Pacijent kojem treba prvi pregled kod ljekara specijaliste ortopeda odlazi kod ljekara porodične medicine po e-Uputnicu. Potom ljekar porodične medicine, u Integralnom informacionom sistemu (BIS/AIS), otvara kreirani kalendar narudžbi i zakazuje prvi slobodan termin (npr. u 8.15 sati na dan 20.03.2023.). Po dolasku sljedećeg pacijenta, koji ima potrebu za istom vrstom zdravstvene usluge, ljekar porodične medicine zakazuje naredni slobodni termin (npr. u 8.30 sati i tako redom do 14 sati).”

Kontrolni pregled u okviru mjesec dana, koji je potrebno uraditi kod ljekara Opće bolnice, zakazuje ljekar porodične medicine putem Integralnog informacionog sistema (AIS/BIS).

Pacijent kojem je potreban kontrolni pregled, izvan okvira od mjesec dana, postupa na isti način kao za prvi pregled.

Navedeni način naručivanja se ne odnosi na urgentna stanja, koja će se i dalje zbrinjavati u Urgentnom centru.

Prihvati notifikacije