Život

U jednom dijelu BiH uskoro: Puna plaća prilikom održavanja trudnoće i za oboljele od malignih bolesti

Novi zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju u kojem je, između ostalog, predviđeno i da se za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika koji su oboljeli od malignih bolesti naknada plaće isplaćuje u iznosu od 100 posto, a ista odredbe predložena je i za slučaj održavanja trudnoće, uskoro bi trebao dobiti RS.

FOTO: UNSPLASH
FOTO: UNSPLASH
Ilustracija

Kako je saopšteno iz Narodne skupštine RS, na čijem Odboru za zdravstveno osiguranje je danas održana javna rasprava, Milenko Dulić, predstavnik Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite istakao je da je razlog za donošenje novog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju potreba za unapređenjem sistema zdravstvenog osiguranja u RS i usklađivanje sistema zdravstvenog osiguranja u RS sa sistemom zdravstvenog osiguranja u zemljama EU.

Predstavnici Saveza za rijetke bolesti predložili su oslobođanje plaćanja participacije za ove kategorije stanovništva, a predstavnici Veterana RS da se plaćanja participacije oslobode borci Odbrambeno otadžbinskog rata, posebno borci prve i druge kategorije.

Takođe, kako je saopšteno, prava su znatno proširena i kada je u pitanju bolnička zdravstvena zaštita djece. Predloženim odredbama uređeno je da se iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja RS obezbjeđuje pratnja roditelja ili staratelja djece na bolničkom liječenju do 15 godina starosti.

Predstavnik Saveza sindikata predložio je da se u prijedlogu zakona uvede odredba po kojoj otac novorođenčeta ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od deset dana.

Jedna od primjedbi učesnika stručne rasprave odnosila se na to da Fond zdravstvenog osiguranja ne vrednuje osiguranike po visini izdvajanja za zdravstevnu zaštitu, kao ni zdravstvene ustanove po kvalitetu pruženih usluga, pišu Nezavisne novine.