Region

U Hrvatskoj se hvataju za glavu zbog konverzije kune u euro

Prelazak s kunskog na poslovanje u eurima vrlo je kompleksan proces koji zahtjeva značajne promjene u informatičkim sustavima banaka.

FOTO: ILUSTRACIJA/PIXABAY
FOTO: ILUSTRACIJA/PIXABAY

S obzirom na zahtjevnost te prilagodbe neke bankovne i financijske usluge bit će privremeno nedostupne ili će biti dostupne s ograničenim funkcionalnostima tokom konverzijskog vikenda (subota, 31. decembra i nedjelja, 1. januara), a u nekim manjim bankama i 30. decembra, piše Euro.hr.

Konverzija će se odvijati tokom vikenda što bi trebalo smanjiti utjecaj prekida u pružanju bankovnih i financijskih usluga na građane i tvrtke. Iako poslovnice tijekom konverzijskog vikenda najvećim dijelom neće redovito raditi, građani će se u tom razdoblju moći služiti platnim karticama pri čemu je moguće da će banke tijekom tog vremena smanjiti uobičajene limite za plaćanja, o čemu će pravodobno informirati klijente. Kratki prekidi u mogućnosti plaćanja karticama očekuju se u noći 31. decembra na 1. januar, neposredno prije i poslije ponoći. Također, za vrijeme novogodišnjeg vikenda, internetsko i mobilno bankarstvo uglavnom neće biti dostupno te u većini slučajeva neće biti moguće izvršavati online plaćanja.

Kako izbjeći neugodnosti?

U svakom slučaju, kako bi izbjegli bilo kakve neugodnosti, građanima se preporuča da se za novogodišnji vikend unaprijed opskrbe gotovinom dostatnom za njihove potrebe. Od 1. januara građani podjednako mogu koristiti kunsku i eursku gotovinu – sve do 14. januara u ponoć. Ovaj dvotjedni dvostruki optjecaj značajno će građanima olakšati prelazak na novu valutu.

Rad poslovnica, internetsko i mobilno bankarstvo u većini bi se banaka trebalo tijekom 2. siječnja vratiti u redovno stanje. O promjenama i prilagodbama u radu poslovnica, internetskog i mobilnog bankarstva, bankomata te korištenju platnih kartica banke će uskoro obavijestiti sve svoje korisnike.

Hrvatska udruga banka 15. prosinca na svojim je mrežnim stranicama objavila i interaktivnu kartu bankomata na kojima je moguće podići gotov novac u vremenu od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. U tom razdoblju ukinuto je plaćanje naknada za podizanje gotovog novca na svim bankomatima tako da klijenti bilo koje banke mogu podignuti gotov novac bez naknade na bilo kojem bankomatu koji je u funkciji, odnosno na bankomatu koji je prikazan na interaktivnoj karti bankomata.

Naposljetku, građani će u narednom razdoblju moći zatražiti banke za sve informacije o dostupnosti bankovnih i financijskih usluga; u poslovnicama, putem kontaktnih centara, na mrežnim stranicama banaka i u okviru aplikacija za internetsko i mobilno bankarstvo, navodi Euro.hr.

Prihvati notifikacije