Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
politika

Ustavna komisija Predstavničkog doma Federalnog parlamenta smatra da je procedura izbora sudije Ustavnog suda BiH u skladu sa Ustavom BiH

Ustavna komisija Predstavničkog doma Federalnog parlamenta danas je održala sjednicu na kojoj je zaključila da je "procedura izbora sudije Ustavnog suda BiH kojeg bira Predstavnički dom izvršena u skladu sa Ustavnom BiH, Poslovnikom Predstavničkog doma i Odlukom o postupku izbora sudaca Ustavnog suda BiH, koje bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH".