BiH

Ramo Isak: Namjera je da ojačamo Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a i Odjel za cyber kriminal

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocijenio je da službe sigurnosnog sistema moraju raditi još više kako bi građani Bosne i Hercegovine bili sigurniji, iako podaci kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije govore kako je sigurnosna situacija u FBiH na zadovoljavajućem nivou.

FOTO: FENA/ AMER KAJMOVIĆ
FOTO: FENA/ AMER KAJMOVIĆ

Tvrdi da nije zadovoljan stanjem u oblasti sigurnosti saobraćaja, krivičnih djela iz oblasti nasilja u porodici, rodnozasnovanog nasilja i maloljetničke delinkvencije, a ni stanjem u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Kazao je to u intervjuu za Fenu govoreći o oblastima na koje će se Ministarstvo fokusirati u ovom periodu, imenovanju direktora FUP-a, kadrovskoj politici, Policijskoj akademiji, nabavci nove opreme, vozila i oružja te o saradnji sa ostalim agencijama i sigurnosnim institucijama u BiH.

Isak je naglasio da se moraju poduzeti odlučniji koraci kako bi pokazali građanima Bosne i Hercegovine da država ima nulti stepen tolerancije prema počiniteljima krivičnih djela. Naravno, morate biti svjesni da su uprave policije i policijske agencije servis tužilaštvima i da su tužilaštva ta koja vode i usmjeravaju tok istražnih postupaka. Zbog toga smatram da je od krucijalne važnosti jačanje saradnje između uprava policije i pravosudnih institucija – poručio je.

Tvrdi da će na tome primarno raditi u narednim godinama, samostalno i u saradnji s međunarodnim partnerima.

Ministar je kazao da se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova fokusiralo na izradu novog zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, izmjeni i dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije BiH te novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Riječ je o iznimno važnim zakonskim i podzakonskim propisima kojim će se znatno unaprijediti stanje u oblasti unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. Nakon usvajanja bit će omogućeno napredovanje naših policijskih službenika u odjelima u kojim su se specijalizirali za određene oblasti, zatim bit će omogućeno prebacivanje i preuzimanje policijskih službenika iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, regulisat će se status Policijske akademije FMUP-a i tako dalje – pojasnio je.

Posebno je istakao da su u određenoj fazi donošenja i zakon o prijevozu opasnih materija, zakon o zaštiti od požara, zakon o javnom okupljanju, izmjene Zakona o matičnim knjigama, zakon o zaštiti kritične infrastrukture FBiH, te da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova već usvojila Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH. Veliku pažnju posvetit ćemo i obuci polaznika i policijskih službenika na Policijskoj akademiji FMUP-a što je od posebnog značaja, ne samo za Federalnu upravu policije, već i za sva kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova s obzirom na to da Policijska akademija FMUP-a obučava kandidate za službu u policiji za potrebe svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova – istakao je ministar Isak.

Govoreći o imenovanju direktora FUP-a, Isak je pojasnio da Federalnom upravom policije, u skladu s rješenjem Vlade Federacije BiH, rukovodi vršilac dužnosti Vahidin Munjić. Odgovorno tvrdim da Federalna uprava policije efikasno i blagovremeno obavlja poslove i zadatke iz svoje nadležnosti. Iskoristit ću ovu priliku i istaći kako sam izuzetno zadovoljan radom Vahidina Munjića s kojim, kao federalni ministar unutrašnjih poslova, imam izuzetno dobru saradnju – kazao je.

Za kratko vrijeme, smatra on, Federalna uprava policije poduzela je niz aktivnosti i službenih radnji koje su vodile podizanju profesionalnih standarda u samoj Federalnoj upravi policije, zatim poboljšanju saradnje s nadležnim pravosudnim institucijama i sprovođenju niza uspješnih akcija, a što su rezultati rada direktora.

Od direktora Federalne uprave policije tražio je da posao obavlja časno i pošteno te da se obračuna s kriminalom u Federaciji BiH. Što se tiče procedure izbora novog direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, podsjećam da je to nadležnost Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije BiH. Ranije sam uputio dopis rukovodstvu Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od kojih sam tražio da što prije okončaju proceduru imenovanja Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije BiH, a sve kako bi se raspisao javni konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije – naglasio je.

Ministar Isak se osvrnuo i na kadrovsku politiku ističući da sve policijske agencije imaju velikih problema kada je riječ o nedostatku ljudskih resursa te da isto tako i u Federalnoj upravi policije nedostaje policijskih službenika u svim činovima. Razgovarao sam s direktorom Federalne uprave policije o načinu na koji bi se mogao prevazići navedeni problem. Federalna uprava policije planira do kraja tekuće godine raspisati javni konkurs za prijem policijskih službenika u FUP i to 100 u početnom činu “policajac” i 20 u činu “mlađi inspektor” – dodao je te naglasio da će se konkursna procedura za prijem novih policijskih službenika u istom obimu morati provesti i u naredne dvije godine.

Također je istakao da se trenutno na Policijskoj akademiji FMUP-a obučava 341 polaznik osnovne policijske obuke za potrebe ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Kantona 10, Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona. U cilju poboljšanja kvalitete obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a poduzete su aktivnosti na reorganizaciji Policijske akademije FMUP-a kao i aktivnosti na sačinjavanju novog nastavnog plana i programa u koji su uključeni i međunarodni partneri, predstavnici akademske zajednice kao i domaći eksperti iz oblasti poslova policije – dodao je ministar.

Također, tvrdi da su poduzeli aktivnosti na rješavanju smještajnih kapaciteta na Policijskoj akademiji FMUP-a s obzirom na to da namjeravaju godišnje obučavati oko 1.000 polaznika osnovne policijske obuke.

Time bi, dodao je, na adekvatan način zadovoljili potrebe policijskih agencija u Federaciji BiH za obukom kadeta. Posebno ćemo se fokusirati na specijalističke obuke kako bi usavršili postupanje postojećih policijskih službenika, odnosno kako bi isti bili spremni da adekvatno odgovore na savremene sigurnosne prijetnje i izazove – naglasio je.

Ministar Isak je kazao i da Federalna uprava policije planira započeti s procedurom nabavke novih uniformi za policijske službenike u skladu s Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH. Namjera je da posebno ojačamo Specijalnu policijsku jedinicu FUP-a kao i Odjel za cyber kriminal. U tom smislu očekuje se isporuka oklopnog vozila za potrebe Specijalne policijske jedinice FUP-a nakon čega će Federalna uprava policije biti rame uz rame s međunarodnim policijskim agencijama u smislu savremenih potreba za opremom – dodao je.

Isak kaže da planiraju nabaviti i nova motorna vozila za potrebe policijskih službenika angažovanih na poslovima borbe protiv organiziranog kriminala. Što se tiče oružja, ono se kontinuirano nabavlja i za potrebe Federalne uprave policije i za potrebe Policijske akademije FMUP-a – naglasio je.

Ministar Isak se u intervjuu za Fenu osvrnuo i na saradnju s agencijama i sigurnosnim institucijama u Bosni i Hercegovini, ocijenivši je izvanrednom. Jako dobro sarađujemo s Ministarstvom sigurnosti BiH, Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštite (SIPA), Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, Graničnom policijom BiH, Sudskom policijom FBiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova RS-a kao i sa svim kantonalnim upravama policije – kazao je.

Na kraju je zaključio da je razmjena informacija među subjektima sigurnosnog sistema na zavidnom nivou, te da imaju izvrsnu saradnju i s tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, EUROPOL-om i policijskim agencijama zemalja u regionu.

Prihvati notifikacije