BiH

Program podrške zaštiti ljudskih prava podržao devet novih organizacija

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) podržao je devet novih organizacija i projekata usmjerenih na borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu prava LGBTQI zajednice.

FOTO: USAID/INSPIRE
FOTO: USAID/INSPIRE

Kako je naglašeno u saopćenju za javnost, u Bosni i Hercegovini glas mnogih građana poput mladih, žena, vjerskih manjina, Roma, osoba sa invaliditetom, povratnika pripadnika manjina ili pripadnika LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, & Intersex) zajednice, još se ne čuje dovoljno. Često oni ostaju isključeni iz svakodnevnog društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog života.

“Zalažući se u potpunosti za vladavinu prava, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE dodjelom grantova pruža podršku aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH. Također, jača kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, institucija BiH i USAID-ovih partnera da bi se status tih grupa poboljšao i zaštitila prava koja im pripadaju”, navodi se.

Potpisivanjem ugovora o dodjeli granta sa nevladinim organizacijama, Američka agencija za međunarodnu saradnju (USAID) nastavlja kontinuiranu podršku u procesu borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti u cilju borbe protiv trgovine ljudima na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, u naredne dvije godine, provodit će organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Žene sa Une iz Bihaća, Centar za pružanje usluga u zajednici – PUŽ iz Tuzle, Romski informativni centar Kali Sara iz Sarajeva i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva.

Organizacije sa kojima je USAID/INSPIRE potpisao ugovore, a bavit će se zagovaranjem prava LGBTQI zajednice i pružanjem podrške toj marginaliziranoj grupi, su Centar za psihološku podršku SENSUS iz Mostara, Omladinska novinska asocijacija u BiH iz Sarajeva, Helsinški odbor za ljudska prava iz Bijeljine i Sarajevski otvoreni centar iz Sarajeva. Za devet navedenih organizacija i provođenje njihovih projekata bit će utrošeno više od 1,3 miliona KM, u naredne dvije godine – naglašeno je.

Sastankom, koji je okupio sve organizacije potpisnice ugovora o dodjeli granta, obilježen je početak aktivnosti. Predstavnici organizacija su se međusobno upoznali i jedni drugima prezentirali projekte na kojima će raditi.

Direktor USAID-ovog programa Jasmin Bešić dao je osnovne smjernice i savjete kako da organizacije postupaju u svojim aktivnostima poštujući ugovorne obaveze, te naglasio da će organizacije uvijek moći računati na podršku i pomoć u svojim aktivnostima.

“Osim što ističe ljudska prava, i kroz različite aktivnosti se bori za to, naša organizacija unaprjeđuje identifikaciju žrtava trgovine ljudima. To je važan segment jer, naprimjer, problem djece koja žive i rade na ulicama se ne rješava kao problem trgovine ljudima. Upravo time će se baviti naš projekt koji je podržan kroz USAID/INSPIRE”, rekla je Adela Suljić iz Udruženja Žene sa Une.

“Nama je ovaj program dodatno pomogao, kad je riječ o procjeni kapaciteta, da odredimo čime raspolažemo”, nastavlja Damir Hrnjica iz tog udruženja.

U saopćenju naglašavaju i to da Mirza Mujdžić-Jojić iz Omladinske novinske asocijacije ONAuBiH navodi namjeru organizacije ONAuBiH ‘da ne dopušta da se medijski pojavljuju neprimjerene izjave, naslovi ili bilo šta što bi narušilo ljudska prava’.

USAID će, i u naredne tri godine kroz program USAID/INSPIRE, nastaviti intenzivno raditi na osnaživanju građana i vlasti u BiH da bi unaprijedili sistem zaštite ljudskih prava.

Prihvati notifikacije