Sarajevo

Prekinut postupak o oduzimanja doktorata Sebiji Izetbegović

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prekinulo je postupak po zahtjevu advokata direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović, protiv rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Sebija Izetbegović
FOTO: BOSNAINFO

Prekid postupka trajaće dok Opšinski sud u Sarajevu ne riješi prethodno pitanje u predmetu koje se odnosi na rješenje rektora Univerziteta u Sarajevu od 9. marta ove godine kojim se poništava upis u Matičnu knjigu magistranata.

Kako se navodi u obrazloženju, prvostepenim rješenjem odbijen je prijedlog za određivanje mjere osiguranja.

Nakon što je Senat ranije odlučio da joj oduzme zvanje magistra i redovnog profesora, Izetbegovićeva je ostala i bez diplome doktora nauka.

Među brojnim razlozima za donošenje takve odluke su nepotpuna dokumentacija, nepostojanje dokaza o položenim ispitima, činjenica da nikada nije štampana njena magistarska diploma, te da su ispiti ispisani na listu papira.