BiH

Povećan broj zahtjeva za prihvat državljana trećih zemalja koji nezakonito prelaze iz BiH u RH

Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o readmisiji sa Republikom Hrvatskom, te s tim u vezi proističu obaveze prihvata lica koji nezakonito uđu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine - odgovoreno je Feni iz Službe za poslove sa strancima na upit u vezi s vraćanjem migranata iz Republike Hrvatske u Migrantski centar Lipa kod Bihaća.

FOTO: GRANIČNA POLICIJA BIH
FOTO: GRANIČNA POLICIJA BIH
Arhiv / Ilustracija

Napominju da za svakog stranca za kojeg se utvrdi da je na teritoriju Hrvatske nezakonito ušao iz BiH, postoji obaveza prihvata na osnovu potpisanog međunarodnog sporazuma. Služba za poslove sa strancima je institucija koja je nadležna za implementaciju međunarodnih sporazuma o readmisiji, te tako u konkretnom slučaju i sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske navode iz te Službe.

Dodaju kako u poslednjem periodu bilježe uvećanje broja zahtjeva za prihvat lica državljana trećih zemalja koji nezakonito prelaze iz BiH u Republiku Hrvatsku, “te u vezi sa navedenim utvrđuje se obaveza prihvata tih lica iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu”. Prema takvim licima se preduzimaju mjere i radnje u skladu sa Zakonom o strancima, isti smještaju u Imigracioni centar ili u neki od privremenih prihvatnih centara na područuju BiH, te se preduzimaju dalje mjere s ciljem njihovog udaljenja iz BiH – pojašnjavaju iz Službe za poslove sa strancima.

Napominju da Služba za poslove strancima ne raspolaže saznanjima da se radi o licima koja su počinila krivična djela.

Podsjećaju da se ova aktivnost implementira kontinuirano od stupanja na snagu navedenog sporazuma.

Prihvati notifikacije