BiH

Potpisan Memorandum o saradnji FUP-a i kantonalnog Ureda za borbu protiv korupcije

Strane potpisnice se obavezuju da će organizovati periodične konsultacije radi razmjene iskustava, stručnog znanja i novih saznanja iz oblasti borbe protiv korupcije.

FOTO: FUP
FOTO: FUP

Memorandum o međusobnoj saradnji Federalne uprave policije (FUP), koju zastupa direktor Vahidin Munjić, i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (KS), kojeg zastupa šef Ureda Erduan Kafedžić, potpisan je danas u Sarajevu.

Memorandum je potpisan kao rezultat zajedničkog interesa za intenzivnijom međusobnom saradnjom i koordinacijom aktivnosti na prevenciji korupcije, u pogledu razmjene informacija i saznanja u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa.

Strane potpisnice se obavezuju da će organizovati periodične konsultacije radi razmjene iskustava, stručnog znanja i novih saznanja iz oblasti borbe protiv korupcije.

Prema odredbama Memoranduma, Ured za borbu protiv korupcije će FUP-u ustupati raspoložive podatke i informacije do kojih dođe tokom provođenja svakodnevnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, a FUP će po zaprimanju tih informacija odmah postupati u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku, te poduzeti predviđene mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnih djela i izvršilaca.

Imajući u vidu da Federalna uprava policije u posljednje vrijeme radi na velikom broju slučajeva visoke korupcije, ovakav vid saradnje primjer je kvalitetnog integrisanog međuagencijskog pristupa u borbi protiv korupcije, saopćeno je iz te policijske agencije.