BiH

Pogledajte kako napreduje izgradnja dionice Koridora 5C

Na dionici Vranduk - Ponirak koja je ukupne dužine 5,3 kilometara, trenutno se radovi odvijaju na trasi na iskopu i zaštiti kosina.

FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH

Aktivnosti se provode na svim objektima, kao i na otvorenom dijelu trase za koju je završena projektna dokumentacija. U toku su i radovi na postavljanju elemenata odvodnje.

Radovi na dva mosta Vranduk 1 i Vranduk 2 ukupne dužine 780 metara, te dva vijadukta Koprivna 1 i Crni potok od po 100 metara, završena je izrada konstrukcije objekata, izuzev postavljanja elemenata odvodnje i kolovozne konstrukcije za koje se čeka spajanje sa ostatkom trase, kao i izrada kompletne mreže odvodnje atmosferskih voda sa kolovoza.

Tunel Vranduk je u završnoj fazi izgradnje. U toku su radovi na ugradnji ivičnjaka i priprema za tamponski sloj, te završni radovi na galerijama predusjeka. Ovaj dvocijevni tunel ukupne je dužine 380 metara i radi se prema novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM).

FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH
FOTO: JP AUTOCESTE FBIH

Na trasi se trenutno izvode radovi na sektorima 2, 4 i 5, dok su uslijed izmjene projektnih rješenja na sektorima 1, 6 i 7 pripremni radovi u toku.

Na gradilištu dionice Vranduk – Ponirak svakodnevno je angažovano oko 250 radnika. Provode se sve neophodne mjere zaštite na radu, kako bi se obezbijedio siguran rad za sve radnike na gradilištu.

Prihvati notifikacije