Sarajevo

Podignuta optužnica protiv Ibrahima Hadžibajrića i drugih: OBJAVLJENI DETALJI

Postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo podigli su optužnicu protiv Ibrahima Hadžibajrića, Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića, Alme Destanović, Fahrudina Novalije i firme „PLAZA GROUP“ zbog najtežih koruptivnih krivičnih djela propisanih zakonima Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Protiv Ibrahima Hadžibajrića optužnica je podignuta zbog krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja, primanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, krivotvorenje službene isprave, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnih podataka o imovini i prihodima Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Elmedin Karišik se tereti da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima davanje dara i drugih oblika koristi, pranje novca, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, davanje lažnog iskaza i zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju.

Pročitajte još

Seid Hadžibajrić se tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pranje novca i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Protiv Alme Destanović optužnica je podignuta zbog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca.

FOTO:  BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Fahrudin Novalija se tereti da je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.

Firma „PLAZA GROUP“ Sarajevo se tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privrednom poslovanju

Ibrahim Hadžibajrić se tereti za više krivično pravnih radnji tokom mandata načelnika Općine Stari Grad Sarajevo a Alma Destanović za krivično pravne radnje koje je počinila kao sekretar uprave Općine Stari Grad Sarajevo.

Ibrahim Hadžibajrić i Elmedin Karišik terete se da su organizovali kriminalnu grupu koja je od 2019. godine do 2023. godine počinila niz krivičnih djela povezanih sa zloupotrebama i nezakonitim izdavanjem nekretnina u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo. Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanovć su prekoračenjem svojih službenih ovlaštenja zaobilazili Općinsko vijeće Općine Stari Grad za donošenje odluka o upravljanju imovinom općine kako bi ih dodijelili firmama „Parking tim“, „EuroPark“ i „Šemrani“ u kojima je Elmedin Karišik postavio pojedine osobe za direktore, a u stvarnosti su on i Seid Hadžibajrić vodili sve poslove i zajedno sa Ibrahimom Hadžibajrićem dijelili novac koji su te firme ostvarivale izdavanjem.

Pored toga, optužnicom se Ibrahim Hadžibajrić i Seid Hadžibajrić terete da su primili mito od Elmedina Karišika o prenosu prava vlasništva nad stambenom zgradom u ulici Goruša u općini Centar, koju bi Karišik preko povezane firme prepisao Ibrahimu Hadžibajriću po njegovom penzionisanju.

Zauzvrat Hadžibajrić je izdavao niz nezakonitih odluka u korist Elmedina Karišika i firme „Plaza Group“ u vidu davanja prostora za reklamne panoe, odobrenja za građenje, urbanističke saglasnosti i niz drugih odluka iz domena rješavanja općinskog načelnika.

Također, Ibrahim Hadžibajrić se tereti da nije prijavio nekoliko stotina hiljada KM koje je posjedovao on i članovi njegove porodice na tekućim, deviznim i oročenim računima u komercijalnim bh. bankama Uredu za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

Prva optužnica

Inače, ovo je prva optužnica u Kantonu Sarajevo nakon uvođenja ovog krivičnog djela u krivično zakonodavstvo Kantona Sarajevo. U dijelu istrage koja se odnosila na najteže oblike izbornih prevara, Ibrahim Hadžibajrić se tereti da je prilikom prijave svoje tadašnje političke stranke Nezavisna bosanskohercegovačka lista, upotrijebio neistinit spis sa kompletnim krivotvorenim obrascima Centralne izborne komisije BiH u kojima je zloupotrebljeno na hiljade ličnih podataka građana BiH koji su navodno potpisali obrasce podrške njegovoj političkoj stranci za učešće na Opštim izborima 2018. godine.

Optužnicom se Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanović terete i za nezakonito izdavanje odobrenja za građenje pravnom licu „Amko komerc“ i Općini Stari Grad Sarajevo u ulici Dženetića čikma.

Fahrudin Novalija se tereti da je dao mito Ibrahimu Hadžibajriću za nezakonitu prodaju zemljišta u ulici Magoda u Općini Stari Grad koju je u ime Ibrahima Hadžibajrića kao prljav novac oprao Seid Hadžibajrić, a Ibrahim Hadžibajrić od njega kupio apartman u opštini Baška voda u Republici Hrvatskoj.

Optužnicom je predloženo oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.630.000 KM, a koja se sastoji od gotovog novca, stanova, apartmana, stambeno-poslovnog objekta, te prošireno oduzimanje imovinske koristi od 963.190 KM, a koja se sastoji od gotovog novca po računima, oročenim sredstvima u bankama u BiH, udjelu u investicionom fodnu i nekretninama.

U sklopu istrage Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je ostvarilo međunarodnu pravnu saradnju sa EUROPOL-om, Republikom Francuskom, Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom, Republikom Turskom i UNMIK-Kosovo. Optužnicom je predloženo saslušanje 129 svjedoka, osam vještaka i izvođenje nekoliko hiljada materijalnih dokaza. Pored toga, radnje dokazivanja i doprinos u istrazi ostvarili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Federalna uprava policije i Državna agencija za istrage i zaštitu, dok su službenu saradnju pružili Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U ovom predmetu ishodovano je preko deset sudskih odluka o mjerama osiguranja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Privremeno je oduzeto nekoliko nekretnina, luksuzni automobil, novac na računima i udjel u investicionom fondu koju su povjereni na čuvanje i upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom sa kojom je ostvarena odlična saradnja u finansijskoj istrazi. Poseban značaj saradnje se ogleda u činjenici da je prvi put odlukom domaćeg suda ishodovana privremena mjera oduzimanja nekretnine u inostranstvu (apartman Ibrahima Hadžibajrića u Baškoj vodi) na osnovu Strazburške konvencije iz 1990. godine čime je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo postavilo temelj za tužilačku i sudsku praksu oduzimanja imovine osumnjičenih u inostranstvu.

Optužnicom je predloženo i oduzimanje svih predmeta korištenih za izvršenje krivičnog djela te izricanje mjera sigurnosti zabrane obavljanja službenih i drugih dužnosti te zabrana obavljanja određenih djelatnosti. Optužnicom koja je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je i produženje pritvora Ibrahimu Hadžibajriću, Elmedinu Karišiku i Seidu Hadžibajriću.