Politika

Ovo su zahtjevi trojke na sastanku sa SNSD-om i HDZ-om

U zgradi Parlamenta BiH traje sastanak stranaka partnera koje čine vlast.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Kako je za Raport rečeno, sastanak se odvija u korektnoj atmosferi, a prema informacijama Raporta, stranke trojke donijele su partnerima spisak zahtjeva.

Na dokumentu je deset tačaka, čije je usvajanje uslov za “deeskalaciju” političke situacije.

Raport saznaje da su SDP, NiP i Naša stranka tako spredložili ove zahtjeve:

Prvo je imenovanje sudija Ustavnog suda iz RS i preuzimanje obaveza za buduća imenovanja u zakonskom roku. Trojka traži da to bude hitno riješeno, bez odgađanja.

Druga tačka je hitno imenovanje sudije Ustavnog suda iz FBiH i preuzimanje obaveza za buduća imenovanja u zakonskom roku.

Trojka dalje traži da se poštuju odluke visokog predstavnika u BiH i provođenje presuda Ustavnog suda BiH na teritoriji cijele države BiH, kao i krivično gonjenje za neprovođenje istih (Prioritet 4. Evropske komisije u oblasti demokratije).

Pročitajte još

Dalje slijedi:

Usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine (na prvoj idućoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine) te zajedno sa prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u Parlamentu Bosne i Hercegovine (Prioritet 1. Evropske komisije u oblasti vladavine prava) prva iduća sjednica Doma naroda Bosne i Hercegovine, a zatim i na sjednici Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine.

Imenovanje ministra finansija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na sjednici Predstavničkog doma na kojoj će biti realizovana i prethodna tačka.

Usvajanje poboljšanog teksta Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine (Prioritet 2. Evropske komisije u oblasti vladavine prava). Do sredine septembra/rujna u Parlamentu BiH.

Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Bosne i Hercegovine u cilju provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (ustavna obaveza), te zaštite integriteta izbornog procesa (Prioriteti 1. i 4. Evropske komisije u oblasti demokratije). Rok decembar.

Usvajanje tri sporazuma iz Berlinskog procesa, te usvajanje Plana za usvajanje pravne stečevine Evropske unije (Acquisa) (Prioritet 2. Evropske komisije). Rok oktobar.

Donošenje amandmana na Ustav BiH o uvođenju “evropske klauzule”, te zakona o primjeni posebnih mjera za usvajanje pravne stečevine EU bez primjene veta u izvršnim i zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini (Prioritet 4. Evropske komisije u oblasti demokratije). Rok mart 2024.

Osiguranje dodatnih budžetskih sredstava za kadrovsko i materijalno-tehničko kapacitiranje Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u svrhu efikasnijeg upravljanja granicama, te upravljanja migracijama na svim nivoima uz usvajanje izmjena zakona koje će osigurati funkcinisanje sistema azila (Prioritet 3. Evropke komisije u oblasti vladavine prava). Rok decembar.

Inače, svoje zahtjeve na današnji sastanak donijele su i delegacije SNSD-a i HDZ-a.

Prihvati notifikacije