Politika

Odluke i zaključci sa današnje sjednice Vijeća ministara BiH (FOTO)

Uz suglasnost Vijeće ministara BiH potpukovnik Zsolt Lauko imenovan je na dužnost odbrambenog, vojnog i zrakoplovnog atašea Mađarske u Bosni i Hercegovini.

Borjana Kristo Vijece ministara Bih
FOTO: BOSNAINFO

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju za Interreg VI-B IPA Jadransko-jonskog programa (ADRION) za razdoblje 2021. 2027. godina između Europske unije, koju predstavlja Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH, i Republike Italije, koju predstavlja regija Emilia-Romagna.

Ukupan proračun ovog programa je 160.810.020 eura, a financijski doprinos Europske unije je 136.688.515 eura, dok će preostalih 24.121.505 eura sufinancirati zemlje sudionice.

Cilj programa je poticanje europskih integracija među partnerskim državama, koristeći prednosti njihovih bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa, kao i jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u jadranskoj i jonskoj regiji.

PRAVILNIK O SLUŽBENIM VOZILIMA ZA SPECIJALIZIRANE NAMJENE U RAK-u BiH

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Prijedlog pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila za specijalizirane namjene u Regulatornoj agenciji za komunikacija (RAK) BiH, a radi usklađivanja s Pravilnikom o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

vijece ministara bunoza bosnjak
FOTO: BOSNAINFO
Vijece ministara hutic
FOTO: BOSNAINFO
elmedin konakovic
FOTO: BOSNAINFO
Dubravka Bosnjak
FOTO: BOSNAINFO

Novim pravilnikom je predviđeno da RAK BiH raspolaže s osam službenih vozila za specijalizirane namjene, kao i prema sada važećem pravilniku, od čega pet specijaliziranih monitoring vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 300.000 KM i tri specijalna putnička/terenska vozila maksimalne nabavne vrijednosti do 120.000 KM.

Pročitajte još

Novim pravilnikom se ostvaruju određene proračunske uštede u odnosu na aktualni pravilnik o korištenju specijaliziranih službenih vozila u RAK-u BiH, s obzirom na to da je jedinična cijena specijaliziranog monitoring vozila smanjena za 550.000 KM, dok je jedinična cijena specijalnog putničkog/terenskog vozila povećana za 30.000 KM i sada iznosi 120.000 KM.

U idućem trogodišnjem razdoblju nije planirana nabava novih službenih vozila za specijalizirane namjene.

SUGLASNOST ZA IMENOVANJE

Uz suglasnost Vijeće ministara BiH potpukovnik Zsolt Lauko imenovan je na dužnost obrambenog, vojnog i zrakoplovnog atašea Mađarske u Bosni i Hercegovini.

NIJE UTVRĐEN PRIJEDLOG MIŠLJENJA O DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI BiH

Vijeće ministara BiH nije utvrdilo Prijedlog mišljenja Ministarstva obrane na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obrani Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.