BiH

Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku - izjavila je predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić, najavljujući stručni skup o sprečavanju pranja novca, kojeg Notarska komora FBiH priprema s Njemačkom saveznom notarskom komorom (Bundesnotarkammer) i Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju - IRZ.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Konferencije pod nazivom “Uloga notara u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma suradnja i drugim uključenim akterima” bit će održana danas u Sarajevu.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Konferencija je, kako je najavljeno, usmjerena na notare i sve druge aktere uključene u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Federaciji i BiH. Organizatori posebno ističu značaj dolaska Lionela Gallieza, predsjednika Međunarodne unije latinskog notarijata (U.I.N.L.).

“Konferencija ima za cilj pružiti i produbiti znanje o ulozi notarske službe u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podizati svijest o mogućnostima vlastitog djelovanja u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”, saopćeno je iz Komore.

FOTO: BOSNAINFO
FOTO: BOSNAINFO

Predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić ističe kako je ovo vrlo značajan događaj za notarsku službu Federacije BiH i BiH kojim nastavljaju razvitak notarske službe i njegovu potpunu integraciju u obitelj europskih notarijata, posebno imajući u vidu kandidatski status BiH za članstvo u Europsku uniju.

“Vjerujemo kako će na tom skupu, notarski i drugi pravni autoriteti iznijeti sve argumente o značaju notarske službe i u segmentu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao jednom od temeljnih preduvjeta integracije naše zemlje u EU”, rekla je Nakić.