Retrovizor

Na današnji dan srušena džamija Magribija na Marindvoru

Džamija "Magribija" je locirana na Marindvoru u zapadnoj periferiji starog grada, a ovaj kraj je bio poznat pod nazivom Zagorica.

FOTO: MEDZLIS-SARAJEVO.BA
FOTO: MEDZLIS-SARAJEVO.BA

Nakon granatiranja sa srpskih položaja, srušena je i zapaljena 29. maja 1992. godine. Prve, nužne opravke su izvršene već 1993. godine, a nakon završetka agresije izvršena je rekonstrukcija kompletnog objekta.

Ovo je jedna od najstarijih džamija. Šejh Magribija koji je dao izgraditi ovu džamiju došao je u Sarajevo sa Isa-begom, osnivačem Sarajeva. Džamija u današnjem obliku mogla je nastati između 1538 -1565. godine. Džamija ima lijepu kamenu munaru. Dimenzije džamije su 12,7m x 11,3m.

Pročitajte još

Stropna drvena konstrukcija iznad glavnog prostora, koja ima polubačvasti, koritasti oblik, razvijen u smjeru sjever – jug izdvaja ovaj objekat od brojnih drugih sarajevskih džamija. Podgled svoda je kasetiran daščicama sa polihromnim orijentaliziranim motivima, pretežno biljnog porijekla, a u njegovom središtu se nalazi okrugla rozeta ispunjena biljnim ornamentima.

Druga specifičnost u arhitektonskom rješenju je sistem stubova na sofama – baze i kapiteli su kameni, a sami stubovi drveni. Način na koji su oblikovani i dekorisani kapiteli ne srećemo više niti na jednom spomeniku tog perioda.

Posebnu zanimljivost ove džamije predstavljaju zidne dekoracije na mihrabu, bočnim zidovima i velikim plohama mahfila. Prilikom sanacije zidova džamije 1972. godine, slike stabala u bojama i prirodnoj veličini nestale su sa bočnih zidova. Prethodno je izvršeno njihovo stručno kopiranje i postoji mogućnost restauracije. Zbog svojih osobenosti Magribija džamija je pravno zaštićena 1962. godine kao izuzetno vrijedan spomenik kulture.